Den hellige Paternus av Roma og tolv ledsagere

Minnedag: 19. mai

Den hellige Paternus led martyrdøden i Roma på et ukjent tidspunkt sammen med tolv ledsagere. De ble gravlagt i Callistus-katakombene. Nærmere omstendigheter rundt deres martyrium er ukjent. Ledsagernes navn er: De hellige Gallicolus, Urbana, Indicus, Seleucus, Felix, Clonicus, Crescentius, Calonica, Julia, en annen Urbana, Ingenua og Saturnus. Deres minnedag er 19. mai.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 03.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06