Den hellige Paulus av Tomi og fire ledsagere

Minnedag: 20. juni

Den hellige Paulus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Tomi i Skytia sammen med fire ledsagere, de hellige Paula, Feliciana, Felix og Emilius. Mer er ikke kjent om dem. Deres minnedag er 20. juni.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 18. november 2012

av Per Einar Odden publisert 18.11.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06