Den hellige Paulus av Afrika og tretti ledsagere

Minnedag: 19. januar

Den hellige Paulus (it: Paolo) var en martyr i Afrika som minnes sammen med tretti andre navngitte og 600 navnløse ledsagere:

De hellige Quinctus, Gerontius (Gerentius), Januarius, Saturninus, Successus, Germana, Textulus (Zertulus), Tiberius (Tiberitanus), Maiolus, Victorian, Honoratus, Fortunatus, Julius, Lucius, Marcusus (Marcissus), Publius, Felix, Caia (Catus), Vitalis, Kassian, Secundus, Viktor, Primus, Spanus (Hispanus), Cacinanus (Caecumarus), en annen Lucius, Saturnina, Florida, Callista, Melandio (Molendio) og 600 andre.

Det lar seg ikke bestemme om de led martyrdøden sammen, eller mer sannsynlig på forskjellige tidspunkter og på forskjellige steder, etter som aktene er gått tapt. Martyrologium Romanum nevner bare navnene Paulus, Gerontius, Januarius, Saturninus, Successus, Julius, Catus, Pia og Germania, som den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, har funnet da han reviderte Martyrologium Romanum på slutten av 1500-tallet. I andre martyrologier er svært mange andre navn oppført som ikke er i overensstemmelse med dem nevnt overfor. I et nyere martyrologium angis årstallet 302, og om det er riktig, lar bollandistene stå åpent. Det synes å foreligge en gjentakelse av flere martyrnavn. Deres minnedag er 19. januar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 10.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04