Den hellige Paulus den enkle (d. ~339)

Minnedag: 7. mars

nullDen hellige Paulus ble født mot slutten av 200-tallet i Egypt. Han fikk tilnavnet «den enkle» (lat: simplex) eller «den enfoldige» på grunn av sin naive og troskyldige karakter. Han var landbruksarbeider og ble bedradd av sin vakre hustru, men han nektet å høre på dem som fortalte ham om det. Men en dag kom han tidligere hjem fra markene enn han pleide og tok hustruen og hennes elsker på fersk gjerning. Han forlot da sin hustru, seksti år gammel, og dro av gårde for å bli munk.

Han banket på døren til den hellige Antonius den Stores celle i den tebanske ørkenen. Antonius sa: Hva vil du?» Paulus: «Å bli en munk». Antonius: «Det er helt umulig for deg, en mann på seksti. Vær fornøyd med livet som en arbeider, og lovpris Gud». Paulus: «Alt hva du lærer meg, vil jeg gjøre». Antonius: «Hvis det er munk du vil bli, så gå til et cenobium. Jeg lever her alene og spiser bare en gang hver femte dag».

Med dette lukket Antonius døren, og Paulus ble værende på utsiden. På den fjerde dagen fryktet Antonius at Paulus ville dø, så han tok ham inn. Han satte ham til å arbeide med å veve et tau av palmeblader, fikk ham til å gjøre om det han hadde gjort og gjøre det igjen. Da det ble kveld, spurte han ham om han var klar for å spise. Han svarte: «Jeg gjør det som Antonius liker». Antonius tok frem noen skorper, tok en selv og ga den gamle mannen tre. Så fulgte en lang bordbønn som besto av en salme som ble gjentatt tolv ganger og like mange bønner. Da de begge hadde spist en skorpe, ble Paulus bedt om å ta enda en. Paulus: «Hvis du gjør det, gjør jeg det, hvis du ikke gjør det, gjør heller ikke jeg det». Antonius: «Jeg er en munk, og en er nok for meg». Paulus: «Da er det nok for meg også, for jeg skal bli munk».

Miniatyr fra Basilios IIs MenologionDeretter kom tolv bønner og like mange salmer, fulgt av litt søvn frem til midnatt, og deretter ble det igjen resitert salmer til det var dag. Etter en lang serie prøver hvor Antonius testet hans lydighet og utholdenhet, fikk Paulus til slutt det han ønsket etter å ha vært hos Antonius i noen måneder. Han fikk sin egen celle noen kilometer fra sin egen. Etter rundt et år fikk Paulus den nåde å kunne helbrede og drive ut demoner. Deretter fulgte en historie om hvordan han var i stand til å drive ut en djevel som selv ikke Antonius hadde noen makt over. Paulus utførte også mirakler og avslørte sin evne til å lese menneskers sinn.

Paulus døde rundt 339. Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er 7. mars, mens de ortodokse minnes ham den 4. oktober. Han nevnes av Rufinus i Historia Monachorum in Aegypto, 31 og av den monastiske historikeren Palladius (ca 365-425), fra 400 biskop av Helenopolis og forfatter av Historia Lausiaca om det tidligste munkevesenet, i De Vitis Patrum 8,28, og han skrev at han hadde hørt historien fra menn som hadde kjent Antonius. Fortellingen om Paulus er, uansett sannhetsgehalt, svært karakteristisk for den tidlige perioden i munkevesenet i Egypts ørkener. Den hellige Johannes Klimakos (ca 569-ca 649), abbed av St Katarinaklosteret på Sinai, skrev «Den tre ganger velsignede Paulus den enkle var et klart eksempel for oss, for han var rettesnor og symbol for en velsignet enkelhet» («Stigen til Paradis» 24,30).

Historien om Paulus hos Rufinus er når det gjelder vesentlige fakta, i stor grad den samme som hos Palladius, men atmosfæren er forskjellig. Hos Palladius lever Antonius helt alene, mens hos Rufinus er han en slags abbed for eremitter. Hos Palladius er han motvillig til å akseptere Paulus, mens han hos Rufinus inviterer ham til å bli munk. Hos Palladius er Antonius’ formål å vise Paulus nøyaktig det en eremitts liv virkelig var, mens han hos Rufinus utsetter ham for temmelig konvensjonelle typer tester som enhver abbed kunne la enhver postulant gjennomgå. Forskjellen synes å være at Palladius åpenbart legger historien til tiden før Antonius begynte å ha disipler, mens Rufinus legger historien til tiden etter at Antonius begynte å motta disipler.

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Benedictines, Delaney, Bunson, MR2004, KIR, CE, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, oca.org, stantony.com.au - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. mars 2015

av Per Einar Odden publisert 25.03.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04