Den hellige Paulus Liu Hanzuo (1778-1819)

Minnedag: 28. september

Paulus Liu Hanzuo (1778-1819) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Paulus Liu Hanzuo [Lieou; Liou; Lieou-Han-Tso] ble født i 1778 i landsbyen Lezi [Lo-Tche-Hien] i provinsen Sichuan [Su-Tchuen] i Kina. Han ble født i en from katolsk familie. Siden de var svært fattige, ble han de første årene leid ut til å passe sauer. og derfor fikk han aldri sjanse til å gå på skolen. Men misjonærene i distriktet beundret hans fromhet og inviterte ham til å bli skrevet inn blant studentene på seminaret i Luorenggou. Paul aksepterte, til tross for at han var 24 år og analfabet.

Latin var et svært vanskelig fag for ham, så han fikk spesiell tillatelse til å studere filosofi og teologi på kinesisk. Etter år med harde studier ble han presteviet på sin 35-årsdag og fikk ansvaret for misjonsarbeidene i de tre distriktene Deyang, Hangzhou og Xindu i provinsen Sichuan. Han utmerket seg ved sin elskverdighet, beskjedenhet og enkelhet.

På den tiden var det en religionsforfølgelse i territoriet, slik at han ofte forkledde seg som handelsmann eller bonde. Han pleide å gå rundt og selge varer eller grønnsaker om dagen, og om natten gikk han ut for å besøke sine sognebarn og gi dem sakramentene.

I 1818 dro p. Paulus Liu til Dezhou for å bo hos en katolsk familie der. En dag før festen for Marias opptakelse i himmelen ba han en nyomvendt snekker om å lage en baldakin til festen den 15. august. Men av en eller annen grunn fikk han den ikke til, og p. Paulus Liu kom med noen bemerkninger som gjorde ham sint. På søndagen etter festen, mens pateren feiret messen, fortalte snekkeren i hemmelighet distriktets lensmann hvor p. Paulus Liu var. Myndighetene kom straks og arresterte ham under messen. De fleste av folket flyktet, men han fikk tillatelse til å fullføre det hellige messeofferet, hans siste på jorden.

Han satt i fengsel i fem måneder, og den 21. februar 1819 ble han dømt til å dø ved henging. Etter henrettelsen ble hans legeme gravlagt på Mount Mill. [En annen versjon sier at han etter arrestasjonen ble ført til Tchen-Tou, hvor han ble forhørt av en underordnet mandarin. Han erklærte seg villig til å dø fremfor å gi avkall på den katolske tro. Han ble slått og kastet i fengsel i påvente av en keiserlig ordre. Da det keiserlige dekretet med dødsdommen kom, ble han kvalt den 13. februar 1818.]

Paul ble saligkåret den 27. mai 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 7. mai) av pave Leo XIII (1878-1903) som en av gruppen «Den salige Gabriel Johannes Taurin Dufresse og 12 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Hans minnedag er ellers 13. februar.

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51