Den salige Paulus Jeong Tae-bong (1796-1839)

Minnedag: 20. september

93. Den salige Paulus Jeong Tae-bong, koreansk legmann, ble født i 1796 i Deoksan i Chungcheong-do i Sør-Korea. Hans foreldre døde mens han var en liten gutt og han vokste opp i sin onkels hjem. Hans voksennavn var Man-bo, men han var kjent under navnet Tae-bong. Hans salige fetter Peter Jeong San-pil (nr 12) led martyrdøden i 1799. Paulus Jeong var beskjeden og snill av natur og gjennomgikk alle prøvelsene til en foreldreløs. Da han var gammel nok til å forsørge seg selv, flyttet han til landsbyen Yongdam i Jeolla-do.

På den tiden hadde Paulus Jeong allerede akseptert den katolske religion og praktiserte trofast dens lære og prøvde alltid å utføre sin plikt. Han hadde en så sterk lengsel etter å lære doktrinen at straks han åpnet et bok, leste han den til siste side. I mellomtiden hadde han en lengsel etter å dø som martyr. Han tenkte at han kunne redde sitt liv ved martyriet. Da han hørte om Jeonghae-forfølgelsen i 1827, tre år etter at han slo seg ned i Yongdam, gjemte han seg for ikke å være uklok. Men en informant som visste at Paulus Jeong ofte var innom sitt hjem, rapporterte det i hemmelighet til regjeringskontoret. Politiet stormet straks hans hus og arresterte ham. Det ble sagt at politiets arrestordre bar en annen manns navn. Men Paulus Jeong ønsket ikke å unnslippe faren og fulgte politiet til regjeringskontoret i Yongdam. Etter avhør og tortur ble han overført til Jeonju.

Paulus Jeong ble avhørt og torturert enda to ganger på guvernørkontoret i Jeonju. Da den øverste funksjonæren forsto at fangen verken ville røpe navnene på de troende eller svikte sin religion, ga han ordre om at han skulle fengsles. Paulus Jeong ble tvunget til å være i fengsel i tolv år sammen med de salige Job Yi Il-eon (nr 90) og Peter Kim Dae-gwon (nr 94). I denne perioden undertegnet han sin skriftlige dødsdom tre ganger og nektet å redde sitt liv.

Den juridiske avgjørelsen fra det kongelige hoff for Paulus Jeong og hans ledsagere kom under Gihae-forfølgelsen i 1839. Da de fikk høre at hoffet hadde stadfestet deres dødsdommer, takket de Gud med glede. Paulus Jeong var redd for at hans hjerte ville bli svakt når han fikk se hustruen og barna, så han ba offiserene om ikke å la dem komme til retterstedet. Paulus Jeong ble tatt til markedsplassen i Jeonju i Jeolla-do og ble halshogd og døde som martyr. Det var den 29. mai 1839 (den 17. april etter månekalenderen). Paulus Jeong var 43 år gammel. Han døde sammen med fire andre, de salige Job Yi Il-eon (nr 90), Peter Sin Tae-bo (nr 91), Peter Yi Tae-gwon (nr 92) og Peter Kim Dae-gwon (nr 94).

Følgende er et utdrag fra den skriftlige dødsdommen som justisdepartementet rapporterte til hoffet: «Jeong Tae-bong var så fullstendig besatt av de onde og innbilske ordene at han trodde blindt på dem. Han avskaffet til og med forfedreritene. Derfor kommer vi til å henrette ham i henhold til den nasjonale lov».

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05