Den hellige Paulus den lydige av Huleklosteret

Minnedag: 10. september

Den hellige Paulus (ru: Pavel; Павел) levde i Russland og ble munk i Huleklosteret i Kiev, i dag hovedstaden Kyjiv i Ukraina.

Huleklosteret ble grunnlagt i 1051 av den hellige Antonios Petsjerskij (983-1073). Klosteret ligger på en bratt skråning på vestbredden av elven Dnjepr sør for dagens bysentrum, og består av et forgrenet system av huler og underjordiske kirker. Klosteret består av to områder. Den eldste delen kalles nå «Nedre lavra» eller «De fjerne hulene». Da Antonios i 1057 trakk seg tilbake til en nærliggende hule hvor han gravde seg en ny celle, ble dette starten på «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene. De fjerne hulene kalles også St. Theodosios-hulene etter klosterets andre hegumen, den hellige Theodosios Petsjerskij (ca 1008-74). I 1926 stengte sovjetregjeringen Huleklosteret, og først i 1992 vendte de ortodokse munkene tilbake.

Da Paulus ble ikledd munkedrakten i De fjerne hulene, gikk han gjennom svært byrdefulle plikter som klosterets superior hadde satt ham til, uten å mukke, og for dette fikk han tilnavnet «den lydige». Han var aldri uvirksom, og når han ikke hadde noen plikter, malte han korn under møllesteinen, og han slet ut kroppen med det harde arbeidet og oppnådde uavbrutt indre bønn.

Hans minnedag er 10. september, samme dag som hans navnebror, den hellige biskop Paulus av Nikea. I tillegg feires han den 28. august, som er synaxis (= fellesfest) for de hellige fra «De fjerne hulene» i Huleklosteret i Kiev. I tillegg feirer Den ortodokse kirke på andre søndag i fastetiden en «Synaxis for alle de monastiske fedre i Huleklosteret».

av Webmaster publisert 25.07.2010, sist endret 26.04.2019 - 18:32