Den hellige Proculus av Bologna (biskop) (d. 542)

Minnedag: 1. juni

Den hellige Proculus (it: Proclo) ble født i Bologna i Nord-Italia og ble biskop av hjembyen i år 540 etter den hellige Theodor. Goterne under Totila drepte ham for hans tros skyld i 542 sammen med flere andre kristne som var trofaste tilhengere av Den katolske kirke. Hans minnedag er 1. juni. Samme dag minnes den hellige offiseren Proculus av Bologna, som led martyrdøden rundt 304.

Biskopen ble først gravlagt ved den offentlige gaten, men i år 900 ble hans levninger overført til kirken for den hellige Sixtus, som tidligere var underjordisk. På slutten av 1300-tallet bygde benediktinerne en kirke i Bologna hvor de to martyrenes relikvier ble overført. De ble plassert i samme grav. Kirken fikk navnet St. Proculus eller San Proclo og var viet dem begge. I Italia er de kjent som «San Proclo Soldato» og «San Proclo Vescovo» for å skjelne dem fra hverandre, og deres kult spredte seg til andre byer. De avbildes noen ganger sammen i malerier fra Bologna-skolen. På avbildninger bærer biskop Proculus sitt avhogde hode i hendene. 1. juni er translasjonsfesten for biskop Proculus, men hans dødsdag skal være 1. desember.

Lenge mente man at denne Proculus ble født i Bologna og døde der, mens han var biskop av Terni (Interamna) i Umbria. Den belgiske bollandist-pateren Hippolyte Delehaye SJ (1859-1941) mener at de hellige Proculus av Pozzuoli og Proculus av Ravenna kan være identiske med soldaten og at den hellige Proculus av Terni er identisk med biskopen.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (VI), Benedictines, Bunson, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. juni 1998

av Webmaster publisert 28.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51