Den salige Peter Bonilli (1841-1935)

Minnedag: 5. januar

Den salige Peter Bonilli (it: Pietro) ble født den 15. mars 1841 i San Lorenzo di Trevi i erkebispedømmet Spoleto i provinsen Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia. Han var den eldste av fire sønner av Sabatino Bonilli og Maria Allegretti. Som niåring begynte han på Collegio Luccarini di Trevi, og der tok den betydelige ungdomssjelesørgeren Don Luigi Pieri seg av gutten og vakte i ham en spesiell hengivenhet for Den hellige Familie og prestekallet. Don Luigi var Peters åndelige veileder til sin død i 1881.

Den 28. januar 1857 ble Peter ikledd klerikal drakt, og den 12. november 1860 begynte han på presteseminaret i Spoleto. Den 19. desember 1863 ble han presteviet i Terni, siden bispesetet i Spoleto var vakant. Han var bare 22 år gammel, men likevel var han allerede utnevnt til sogneprest i den lille og svært fattige landsbyen Cannaiola di Trevi, og denne stillingen skulle han inneha de neste 32 årene. Den 31. desember 1863 gjorde han sitt høytidelige inntog i sognet.

På grunn av landsbyens fattigdom var det ingen andre prester som ville dra dit, og i tillegg var befolkningen i sognet splittet og svært delt politisk. Peter valgte Den hellige Familie i Nasaret som modell for spiritualiteten i en liten landsbykommunitet, fornyet det religiøse livet i sin menighet på dette grunnlaget. I september 1872 samlet Peter en liten gruppe likesinnede prester om seg, som kalte seg «Misjonærer av Den hellige Familie» og hadde som mål å vekke den lunkne landbefolkningen til troen på Gud og kjærligheten til ham. Med voksende resultater holdt disse prestene anført av Peter folkemisjoner i de ulike landsbyene. Gradvis spredte han budskapet over hele Italia ved å forkynne, organisere kurs, skrive pamfletter og startet til og med sitt eget trykkeri for å trykke disse.

I 1884 startet han «Det lille barnehjemmet av Nasaret» eller Nazzareno i Cannaiola for å ta seg av forlatte gutter i regionen. Han gjorde det om til et barnehjem for jenter i 1887. Sammen med en gruppe unge kvinner som sto for driften av dette, grunnla han den 13. mai 1888 instituttet «Søstre av Den hellige Familie» (nå Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto). Kongregasjonen spredte seg raskt til flere italienske bispedømmer. I 1893 åpnet han et hospits for blinde, døve og stumme barn og overlot administrasjonen til søstrene i Instituttet. Det ble deretter overført til den større byen Spoleto i 1898, og Peter fulgte etter samme år.

Han tok det tungt å bli skilt fra sine sognebarn, men en viss trøst var det i utnevnelsen til kannik i katedralen, deretter regnskapsfører og til slutt i 1905 rektor for erkebispedømmets seminar, med generelt ansvar for det pastorale oppsyn med religiøse hus i hele erkebispedømmet. Han var en svært etterspurt åndelig veileder og tilbrakte mange timer i skriftestolen, og han fikk et ry for å utføre de mange oppdrag som ble gitt ham, med omhyggelig omsorg og oppmerksomhet. I 1908 belønnet den hellige pave Pius X (1903-14) ham med en monsignore-tittel for hans mange tjenester for Kirken.

Til tross for periodiske anfall av dårlig helse levde Peter et langt liv og var elsket av søstrene i instituttet han grunnla, sine prestekolleger og alle han kom i kontakt med. Han døde tidlig på morgenen den 5. januar 1935 i Spoleto, 94 år gammel.

Hans saligkåringsprosess ble innledet i 1964. Den 30. juni 1986 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 3. juli 1987 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 24. april 1988 på Petersplassen i Roma. Hans minnedag er dødsdagen 5. januar. Søstrene har i dag hundre hus med skoler, barnehjem og hjem for gamle og syke, og de arbeider i Italia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, India, Libya og Romania.

Se en side med bilder.

av Webmaster publisert 29.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:51