Den salige Peter de la Cadireta (d. 1277)

Minnedag: 20. desember

Den salige Peter de la Cadireta ble født i Moya i Catalonia i Spania. Han er en av de spanske dominikanere som led martyrdøden for maurernes hånd. Han hadde vært en følgesvenn til den hellige Raymund av Peñafort i Barcelona. Denne var særlig opptatt av omvendelsen av muslimene og andre ikkekristne, og grunnla av den grunn en skole for orientalske språk for å utdanne fremtidige misjonærer i hebraisk, greask og andre språk. Den salige Peter var en av hans mest lovende studenter. I 1258 ble den salige Peter utnevnt til inkvisitor i Spania. Hans to forgjengere, Pons de Planedis og Bernhard de Traversa, hadde lidd martyrdøden allerede. Den salige Peter fikk den lengste karrieren av de tre. Han arbeidet i 20 år før han ble fanget og stenet til døde i Urgell i 1277. Minnedag 20. desember.

av Webmaster publisert 06.07.1998, sist endret 02.10.2017 - 18:52