Den hellige Phoebe (Foibe) av Cenchreae (Kenkreai) (1.årh.)

Minnedag: 3. september

Den hellige Phoebe av Cenchreae (Foibe av Kenkreai) var diakonisse i kirken i Kenkreai, nær havnebyen Korint i Hellas, og hun ble anbefalt til de kristne i Roma av apostelen Paulus (Rom 16,1-2).

"Jeg anbefaler vår søster Foibe til dere, hun er diakonisse i kirken i Kenkreai. Ta imot henne i Herren, som det anstår seg hellige, og bistå henne i alt slikt hvor hun kan trenge hjelp fra dere. Hun har selv vært en støtte for mange, også for meg."

Det kan tenkes at det var hun som hadde med seg Romerbrevet til de kristne i Roma.

Uten bevis har noen forestilt seg at hun var apostelen Paulus' hustru.

av Webmaster publisert 24.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51