De hellige Peter, Walabonso, Sabinian, Wistremundus, Habentius og Jeremias av Córdoba ( -850)

Minnedag: 7. juni

De hellige Peter, Walabonso, Sabinian, Wistremundus, Habentius og Jeremias (sp: Pedro, Walabonso, Sabiniano, Wistremundo, Abencio y Jeremías) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52).

Peter var prest og Walabonso var diakon, og begge hadde kommet til Córdoba for å studere, og deretter tjenestegjorde de for nonnene i klosteret Cuteclara. Sabinian og Wistremundus (Vistremundo) var fra klosteret St. Zoilus i Córdoba; den ene hadde vært der lenge, mens den andre nettopp hadde trådt inn, som «løp martyriet i møte», som deres biograf, den hellige Eulogius av Córdoba, skrev. Habentius var eneboer i klosteret St. Kristoffer (San Cristóbal) og levde et ekstremt asketisk liv, mens Jeremias var en svært gammel mann som hadde grunnlagt dobbeltklosteret Tábanos, rundt en mil fra Córdoba.

De seks erklærte sin solidaritet med de hellige Isaak og Sanctius, som var henrettet henholdsvis 3. og 5. juni 850, og de gjentok fordømmelsen av Muhammed. Jeremias ble slått på det grusomste, nesten til døde, og alle seks ble halshogd den 8. juni. Deres legemer ble offentlig stilt ut noen dager før de ble brent og kastet i elven uten noen spor.

Deres minnedag er 7. juni. Beretningen om deres martyrium ble skrevet av Eulogius, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51