Den salige Pavel Djidjov (1919-1952)

Minnedag: 11. november

Tre bulgarske martyrer saligkåret 26. mai 2002; f.v. Josafat Sjisjkov, Kamen Vitsjev og Pavel Djidjov

Den salige Pavel ble født som Josef Djidjov (Dzjidzjov, Dzhidzhov, Dschidschow) den 19. juli 1919 i Plovdiv i Bulgaria. Hans familie var nidkjære katolikker av latinsk ritus. I 1926 begynte han på assumpsjonistenes skole St. Andreas i Plovdiv, og fra 1931 til 1938 gikk han på assumpsjonistenes kollegium St. Augustin i Plovdiv. Assumpsjonistene ble grunnlagt av p. Emmanuel d'Alzon i Frankrike i 1845. De kom til Bulgaria i 1863 etter anmodning fra den salige pave Pius IX (1846-78), for å fremme forbindelsene med den bulgarsk-ortodokse kirken. Bulgaria var da fortsatt under tyrkisk okkupasjon.

Den 2. februar 1938 trådte Josef inn som aspirant i kongregasjonen assumpsjonistene (Congregatio Augustinianorum ab Assumptione – AA) i Noseroa (Nozeroy) i Jura i Frankrike. Der fikk han ordensnavnet Paulus (Pavel), som han senere var kjent under. Han studerte filosofi og teologi i Lormoa ved Paris til 1942. Den 8. september samme år avla han sine evige løfter.

Han var tvunget av sykdom til å dra tilbake til Bulgaria, og der fortsatte han sine teologistudier som irregulær student. Den 26. januar 1945 ble han viet til prest av latinsk ritus i katedralen i Plovdiv. Han ble sendt som prest til byen Varna, hvor han studerte sosialøkonomi og samfunnsfag med det mål å ta seg av misjonens og assumpsjonisthusenes økonomiske ledelse. Han var en svært dyktig student og hadde stor innflytelse på de andre studentene. Han skjulte aldri sin antikommunistiske overbevisning, og derfor ble han fulgt nøye av de nye myndighetenes sikkerhetstjeneste. Etter studiene ble han utnevnt til økonom for seminaret St. Augustin i Plovdiv og senere økonom for vikariatet.

Den 9. september 1944 var Bulgaria blitt frigjort av Sovjetunionen. Kongedømmet ble avskaffet og Georgij Dimitrov, den berømte tidligere presidenten for Den kommunistiske internasjonale, ble landets president. Kommunistregimet ble stadig mer resolutt i sitt arbeid for å tvinge Den katolske kirke inn i den pro-kommunistiske nasjonalkirkelige fold. Dersom det ikke gikk, ville de knuse Kirken. I 1949 ble alle utenlandske prester og søstre utvist, kirkelig eiendom og institusjoner ble konfiskert, religiøse ordener ble oppløst og deres medlemmer spredt.

I 1950-51 økte forfølgelsene, og de nådde et høydepunkt i 1952, da kommunistene arresterte en rekke legfolk og ordensfolk og førti prester, som var over halvparten av dem som virket i landet. Blant de arresterte var begge de katolske biskoper i landet. Den 4. juli 1952 ble Pavel Djidjov arrestert i assumpsjonistenes seminar i Plovdiv sammen med seminarets superior, p. Kamen Vitsjev. Mer hørte man ikke om dem før den 20. september 1952, da avisene på sine førstesider presenterte anklagene mot 40 personer, som angivelig skulle være spioner for den franske etterretningstjenesten og Vatikanet. Pavel Djidjov sto som nummer to på listen.

En skueprosess ble gjennomført fra 29. september til 3. oktober mot de to biskopene, 26 andre prester, en ordenssøster, to redaktører av kirkeavisen Istina og ti ortodokse «medskyldige». Rettssaken endte med at den salige biskop Eugenius Bossilkov ble dømt til døden, det samme ble kapusinersuperioren Fortunato Bakalski og de tre assumpsjonistpatrene Kamen Vitsjev, Pavel Djidjov og Josafat Sjisjkov. Biskop Ivan Romanov av Plovdiv ble dømt til 12 års fengsel, men døde i fengselet. P. Fortunato Bakalski OFMCap døde den 10. november 1952 av «lungebetennelse».

Klokken 23.30 om kvelden den 11. november 1952 ble biskop Bossilkov og de tre assumpsjonistpatrene skutt i Sofia. Deres legemer ble kastet i en anonym fellesgrav for forbrytere på kirkegården i Sofia, og det har ikke vært mulig å fastslå hvor de er gravlagt. Nyheten om rettssaken og henrettelsene kom frem gjennom spredte rapporter fra bak jernteppet, og den 15. desember 1952 protesterte pave Pius XII i sin encyklika Orientales Ecclesias om de forfulgte kirkene i Øst-Europa og nevnte biskop Bossilkov ved navn. USAs president Truman protesterte i menneskehetens navn, og den salige kardinal Alfred Ildefonso Schuster av Milano sammenlignet forfølgelsene med dem i det gamle Roma.

Biskop Bossilkov ble saligkåret av pave Johannes Paul II (1978-2005) den 15. mars 1998. Han var den første saligkårede bulgareren og den første saligkårede martyren for kommunistiske forfølgelser i øst etter den salige biskop Vilmos Apor av Györ i Ungarn (saligkåret i 1997), som ble drept av en sovjetisk offiser under frigjøringen av Ungarn i 1945. I 1999 rehabiliterte den bulgarske høyesterett biskop Bossilkov offisielt.

Den 23. april 2002 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente Josafat Sjisjkovs, Kamen Vitsjevs og Pavel Djidjovs død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige». De tre assumpsjonistpatrene ble saligkåret den 26. mai 2002 under pavens besøk i Bulgaria. Deres minnedag er dødsdagen 11. november.

av Webmaster publisert 06.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:51