Den hellige Peter av Egypt og fire ledsagere

Minnedag: 12. januar

Den hellige Peter led martyrdøden på et ukjent tidspunkt på et ikke nærmere angitt sted i Egypt. Sammen med ham led fire ledsagere også martyrdøden, nemlig de hellige Filaranus, Zoticus, Castulus og Aventinus. Deres minnedag er 12. januar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 06.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06