Den hellige Pelagia av India (100-t)

Minnedag: 21. desember

Den hellige Pelagia var en jomfru som levde i India i det første århundret. Den hellige apostelen Thomas skal ha omvendt henne til kristendommen. Hun led martyrdøden en gang på 100-tallet. Hennes minnedag er 21. desember. Legenden forteller:

På den tiden da apostelen Thomas bodde i Caesarea, viste Herren seg for ham med ordene: «Kong Gudnafar [Gondofares IV Sases av India (21-47)] har sendt sin øverstkommanderende Abbanes for å finne en mann som er god i arkitektur». Thomas svarte: «Herre, jeg er klar til å dra hvor du sender meg, hvor som helst». Og Gud sa: «Gå i fred. Jeg vil beskytte deg. Og når du har omvendt India, kommer du til meg med martyrpalmen». I mellomtiden gikk kommandanten rundt på byens torg. Herren talte til ham: «Hva er det du leter etter, unge mann?» Abbanes svarte: «Min herre har sendt meg ut for å ansette gode arkitekter, for han ønsker å bygge et palass slik som romerne gjør det». Og Herren stilte ham foran Thomas og forsikret ham om at denne mannen var svært flink i arkitekturens kunst.

Båten som kommandanten og Thomas var om bord i, seilte innom en by hvor en konge feiret bryllupet til sin datter. Denne kongen hadde befalt at hele byen skulle være til stede på festen. Derfor var Thomas og Abbanes tvunget til å bli der. Men Thomas spiste ingenting og holdt øynene festet mot himmelen. Da sjefskokken la merke til at apostelen ikke spiste eller drakk, slo han ham i ansiktet. Til det svarte apostelen: «Det er bra at du nå på stående fot vil få en midlertidig straff og at nå din gjerning nå er tilgitt, før du går inn i det kommende livet. For dette vet jeg godt: før jeg reiser meg fra bordet, skal den hånden som slo meg bli slept bort av hunder». Og ganske riktig, da sjefskokken bare gikk ut for å hente vann, sprang en løve på ham, og han døde. Hunder kom for å rive kroppen hans i stykker, og en av dem kom rett inn til banketten med kokkens høyre hånd i munnen.

På anmodning fra kongen ga Thomas sin velsignelse til bruden og brudgommen med ordene: «Gi disse unge menneskene støtte fra din høyre hånd og så i deres sjeler livets frø». Da apostelen hadde forlatt byen, hadde brudgommen en palmegren full av dadler i hånden. Etter å ha spist dadlene, hadde begge ektefellene den samme drømmen. De så en konge, utsmykket med diamanter, og han kysset dem og sa: «Min apostel har velsignet dere slik at dere skal dele det evige liv».

Da de våknet, fortalte de hverandre om sine drømmer. I det øyeblikk dukket apostelen opp i deres rom, og han sa: «Akkurat nå har min konge vært hos dere. Det er Han som har sendt meg hit til tross for lukkede dører. I håp om at min velsignelse vil gjøre at dere beholder deres legemer i renhet, fordi det er dronningen av alle dyder og vil lede dere til frelse. Jomfruelighet er søster av englene og medfører alt det gode, overvinnelse av alle lidenskaper, troens seier, beseiring av de onde ånder og et løfte om den evige glede. Men av vellysten kommer forfall, av forfall kommer råte og av råte kommer fullstendige ødeleggelse». Mens apostelen talte til dem, viste to engler seg og sa: «Gud sendte oss til dere for å beskytte dere. Hvis dere vil holde fast ved hans ord, lover vi å bringe dere til Gud». Deretter ble de døpt av apostelen og opplært i troen. Senere skulle bruden, som het Pelagia, gjennomgå martyriet. Mye senere ble brudgommen Dionysius vigslet til biskop av den byen.

I sin bok «Mot Faustus» avviste den hellige Augustin av Hippo det han kaller den apokryfe historien. Denne Pelagia har minnedag 21. desember.

Kilder: zeno.org, saints-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. juli 2015

av Per Einar Odden publisert 13.07.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:05