Anonyme martyrer av Persia (42 stk)

Minnedag: 10. mars

1962-utgaven av Martyrologium Romanum har med fem anonyme grupper av martyrer som led martyrdøden i Persia på ulike tidspunkter. Østlige menologier angir andre datoer og ulikt antall.

Gruppen som minnes den 10. mars, består av 42 martyrer som ble drept på et ukjent tidspunkt. Om dem har alle detaljer gått tapt. I de voldsomme forfølgelsene mellom 339 og 379 er det antatt at rundt 16.000 kristne ble drept, og mange andre flyktet fra landet under forfølgelsene.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:51