Anonyme martyrer av Persia i 376

Minnedag: 22. april

1962-utgaven av Martyrologium Romanum har med fem anonyme grupper av martyrer som led martyrdøden i Persia på ulike tidspunkter. Østlige menologier angir andre datoer og ulikt antall.

Gruppen som minnes den 22. april, består av et enormt antall martyrer som skal ha lidd martyrdøden langfredag 376 under kong Shapur (Sapor) II (310-79). Blant dem var rundt 25 biskoper, 250 prester og diakoner og svært mange munker og nonner.

Den 21. april minnes de hellige Simeon Barsabae, Abdechalas, Ananias, Usthazanes, Pusicius og deres rundt hundre ledsagere som ble drept langfredag 341, men det synes å være en viss overlapping mellom de to listene. I de voldsomme forfølgelsene mellom 339 og 379 er det antatt at rundt 16.000 kristne ble drept, og mange andre flyktet fra landet under forfølgelsene.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:51