De hellige Peter, Marcian, Jovinus, Tekla og Kassian av Roma og deres ledsagere

Minnedag: 26. mars

De hellige Peter, Marcian (Marcianus, Martianus), Jovinus, Tekla (Thecla), Kassian (Cassian) og deres ledsagere var romerske martyrer som vi ikke vet noe sikkert om, ikke en gang når de døde. Noen registre opererer med Theodula i stedet for Tekla. Deres minnedag er 26. mars.

av Webmaster publisert 06.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51