Den hellige Petroc (500-t)

Minnedag: 4. juni

Den hellige Petroc (Pedrog, lat: Petrocus) var en av de mest aktive misjonærhelgenene i det sørvestlige Britannia på 500-tallet. Hans biografier er fra middelalderen og utilfredsstillende historisk, og både de og andre dokumenter inneholder malerisk legendarisk stoff. Men de bevis som finnes, støtter tradisjonen at han var en slektning av den hellige Cadoc og kom fra Sør-Wales. Han dro til Haylemouth i Cornwall og grunnla et kloster som etterfølger til Wethinoc i Lanwethinoc, nå kalt Padstow (Petroc-stow). Det ble hovedsenteret for hans misjons- og monastiske aktivitet. Tretti år senere grunnla han et nytt kloster i Little Petherick (Nanceventon), der han også bygde en mølle og et kapell. Senere bodde han som eremitt på Bodmin Moor, hvor den hellige eneboeren Goran møtte ham, men dro sørover kort etter. Petroc bygde seg en celle ved elva og et kloster på en høyde for de tolv disiplene som hadde fulgt ham.

Hans angivelige reiser er slående selv blant keltiske helgener: I Irland æres han som lærer for den store St. Kevin av Glendalough; han sies å ha vært en pilegrim til Roma og Jerusalem - og å ha satt opp en midlertidig eneboerhytte i Det indiske Hav! Det er satt spørsmålstegn ved slike bedrifter, men man kan jo lese om den hellige Willibald. På en reise som gammel mann besøkte han igjen sine grunnleggelser i Cornwall, og han døde i hjemmet til en familie hvis navn fortsatt lever i stedsnavnet Treravel ved Padstow. Han ble gravlagt i Padstow, som ble det korniske bispesetet.

Fire hundre år senere, ca år 1000, ble hans skrin og relikvier, inkludert hans stav og klokke, flyttet fra Padstow og skrinlagt i Bodmin, en by som hadde reist seg rundt hans eneboerhytte og kloster og som ble senteret for hans kult. Den ble spredt av hans disipler, men også ved tyveri. Hans gamle kloster inneholdt ikke lenger munker, men kanniker (korherrer), og i 1177 tok den misfornøyde kanniken Martin med seg relikviene til klosteret Saint-Méen i Bretagne. Biskop Bartolomeus av Exeter undersøkte saken og orienterte kong Henrik II om den. Kongen grep inn, et ribben ble etterlatt i Saint-Méen og de resterende relikviene ble returnert under jubel til Bodmin samme år. Festligheter som markerer denne begivenheten har blitt gjenopptatt som del av den nåværende Bodmin Riding and Heritage festival.

Walter av Coutances, kongens seglbevarer og fremtidig erkebiskop av Rouen og Justiciar av England, ga til et hode-relikvar et vakker elfenbensskrin av siciliansk-islamsk utførelse. Det ble gjemt unna og overlevde ødeleggelsen av skrinet på 1500-tallet, og ble funnet igjen over våpenhuset i Bodmin på 1800-tallet og er fortsatt i sognekirken, hvor det venter på å bli fremvist. Det tilhører Bodmins bystyre og er et av de fineste relikvarene i England.

Som så mange eneboerhelgener hadde en spesiell kjærlighet for ville dyr, og hans emblem i kunsten er en kronhjort, som han reddet fra jegere, som han straks omvendte. Legenden forteller også om hans vennlige hjelp til en såret drage, som han også «omvendte».

Petroc er Cornwalls mest berømte helgen og en av de viktigste keltiske helgenene over hode, noe som bevitnes av det store antall kirker som er viet til ham og stedsnavn i Devon, Cornwall og Bretagne, spor i Wales og irske referanser. Exeter og Glastonbury hevdet også å ha relikvier.

Petrocs minnedag er 4. juni. Den finnes i mange tidlige vestengelske kalendere så vel som i bøker i Canterbury på 1000-tallet, som Bosworth-psalteret og Robert av Jumièges' missale. Etter hvert nådde den Sarum-kalenderen og til og med tidebønnboken til pave Gregor XIII og et 1400-talls italiensk fransiskansk psalter. En annen fest er 1. oktober, til minne om den første translasjonen, og 14. september, Exaltatio, som feiret tilbakegivelsen av relikviene i 1177. En kalender i Truro angir også 23. mai.

av Webmaster publisert 06.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51