Den salige Peter av Thionville (d. 1663)

Minnedag: 28. april

Den salige Peter av Thionville (fr: Pierre) levde på 1600-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Pont-à-Mousson i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Lorraine.

Peter tok eksamen i teologi og var først prior i Salival (1620), deretter subprior i Verdun (1628) og ivrig prior i Étanche (1641-43). Han nøt en stor anseelse i hele ordenen, ble valgt til abbed av Pont-à-Mousson og i 1643 til generalvikar for reformkongregasjonen i Lorraine. Ti år senere, i 1653, trakk han seg uventet fra dette ærefulle vervet for å kunne leve som enkel ordensmann. Peter var et forbilde på ydmykhet og kjærlighet. I 1657 tok han opp igjen sine oppgaver i Étanche og dro deretter til Verdun, hvor han døde som prior i 1663.

Peter levde og døde som en hellig. Hans hjerte oppbevart i et relikvar ble brakt til Pont-à-Mousson. Han etterlot seg 43 håndskrevne bøker med prekener og taler som han hadde holdt i kapittel for sine medbrødre. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 28. april.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51