Den salige Peter av Froid-Saints (d. 1381)

Minnedag: 25. april

Den salige Peter av Froid-Saints (fr: Pierre) ble født på begynnelsen av 1300-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Joyenval i det som nå er Marly-skogen i Chambourcy i departementet Yvelines i regionen Île-de-France.

I 1364 ble Peter valgt til abbed av ordenens moderkloster Prémontré og dermed også generalabbed for norbertinerne. Han fortsatte å leve et enkelt liv og i Prémontré trente han seg fremfor alt i ydmykhet og bot. Som en av sine oppgaver visiterte han regelmessig de andre klostrene, ofte til fots. Gjennom sin beskjedne drakt, sin nøkterne livsstil og sine begeistrede taler vant han sine medbrødres hjerter.

Denne hellige presten døde i 1381 og ble bisatt i kapellet Saint-Martin i Prémontré. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 25. april.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51