Den hellige Pafnutios av Jerusalem

Minnedag: 19. april

Den hellige Pafnutios (Paphnutios, Paphnutius, Pafnutius) var en prest som led martyrdøden i Jerusalem på et ukjent tidspunkt. Ingen detaljer om hans martyrium er heller bevart. Det greske navnet Pafnutios (Παφνούτιος) har sin opprinnelse i det egyptiske pa-ph-nuti («Guds mann ») eller («det som tilhører Gud»).

Det heter at denne prestemartyren var biskop og at han gjennomgikk mange lideleser fra hedningene og ble torturert med ild og villdyr før han til slutt ble halshogd med sverd. Hans minnedag er 19. april.

Noen mener at denne prestemartyren Pafnutios var en Egyptisk biskop og at han led martyrdøden sammen med mange andre egyptere som var sendt i eksil til de palestinske gruvene i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) (se Pafnutios av Egypt og ledsagere). Kilden KIR hevder at denne Pafnutios avbildes sammen med den hellige skjøgen Thais, men den mest sannsynlige kandidaten er den hellige Pafnutios av Herakleopolis.

Pafnutios står på en liste over helgener1 (som riktignok kaller ham «biskop og martyr i Hellas») som har det til felles at det ble sagt at det fra deres graver eller relikvier strømmet ut olje til visse tider.2 Disse helgenene ble gjerne kalt på gresk Myroblýtes («myrrautgytere»).

Pafnutios' myrrautskillende relikvier ble herliggjort gjennom mirakler, og liturgien for hans feiring ble samlet under den ikonoklastiske perioden (før 842). I det avsluttende lyriske diktet til ham rettes en anmodning til denne prestemartyren om å få en slutt på det kjetteriet som splittet Kirken.


1
Catholic Encyclopedia: Oil of Saints
2
Acta Sanctorum, april, II, s 620
av Webmaster publisert 06.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51