Den hellige Peter av Lampsakos (d. 251)

Minnedag: 15. mai

De hellige Peter var en ung mann fra Lampsakos (lat: Lampsacus) på den lilleasiatiske siden av Dardanellene (Hellesponten) (i dag Lapseki i Tyrkia). Han led martyrdøden der i 251 i forfølgelsene under keiser Decius (249-51). Hans minnedag er 15. mai og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han minnes sammen med de hellige Andreas, Paulus og Dionysia, som led martyrdøden i den samme forfølgelsen i Troas litt lenger sør. Men detaljene i deres historier er ikke troverdige.

Historien forteller at Peter led martyrdøden i Troas i Mysia litt lenger sør i Lilleasia sammen med Andreas, Paulus og Dionysia. Peter var bemerkelsesverdig for sin fysiske skjønnhet og sine naturlige intellektuelle ressurser, men også for sin tro og sine dyder. Han ble arrestert og brakt for prokonsul Optimus, som sa: «Du har for dine øyne ediktene fra våre uovervinnelige fyrster. Ofre til gudinnen Venus som de befaler».

Peter svarte: «Jeg er overrasket over at du skulle prøve å overtale meg til å ofre til en beryktet uanstendig kvinne, hvis handlinger min beskjedenhet forbyr meg å nevne, men som er slike som er straffbare etter deres lover».

Optimus ga ordre til at han skulle bli strakt ut på et hjul med trestykker bundet til kroppen med jernlenker, slik at når hjulet ble satt i bevegelse, ville det gradvis brekke hans bein. Martyren vendte øynene mot himmelen og sa med et lykkelig uttrykk: «Jeg priser og takker deg, o herre Jesus Kristus, for å unne meg tålmodighet til å holde ut denne grusomme tyrannen». Da Optimus så hans urokkelige besluttsomhet, ga han ordre om at hans hode skulle hogges av.

av Webmaster publisert 10.07.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51