Den hellige Peter av Jesus Maldonado Lucero (1892-1937)

Minnedag: 21. mai

Peter av Jesus Maldonado Lucero (1892-1937) En av De 25 hellige Mexico-martyrene

Den hellige Peter av Jesus Maldonado Lucero (sp: Pedro de Jesús) ble født den 15. juni 1892 i byen, bispedømmet og delstaten Chihuahua i Mexico. Han begynte på seminaret i Chihuahua i en alder av 17 år. Men i 1914 ble undervisningen stanset på grunn av den politiske konflikten, og han viet seg til å lære musikk. Til slutt ble han i stand til å fullføre studiene og ble presteviet den 25. januar 1918 i El Paso i Texas.

I 1924 ble han utnevnt til sogneprest i småbyen Santa Isabella i delstaten Chihuahua. I sin prestetjeneste var han spesielt viet til katekisme for barna, han utvidet nattlig tilbedelse og etablerte mange Maria-foreninger i sognet. Under den intense forfølgelsen i årene fra 1926 til 1929 fortsatte han sin tjeneste i sognet, styrket troen til sine sognebarn og innpodet dem en kjærlighet og respekt for Den hellige Far og hans legitime prester.

I 1931 begynte forfølgelsene på nytt i Chihuahua og kirkene ble igjen stengt. P. Maldonado ble arrestert i 1932, men ble løslatt og utvist til USA. Han vendte tilbake i hemmelighet, men i 1934 ble han arrestert igjen. Han ble fengslet, mishandlet, truet og sendt tilbake over grensen til El Paso. Her bodde han i sikkerhet en tid, men hans hjerte var blant sognebarna og han tryglet biskopen om å få vende tilbake, siden hans flokk var uten hyrde. Til slutt ga biskopen sin tillatelse og p. Maldonado vendte tilbake for å utøve sin tjeneste i byene og landsbyene i sitt sogn.

Så brøt det ut en brann i den offentlige skolen, og myndighetene skyldte på presten. Den 10. februar 1937 arresterte en gruppe væpnede og fulle menn ham i hans hus og tvang ham til å gå barføtt til Santa Isabel. Han resiterte rosenkransen mens han gikk. Han ble tatt med til rådhuset hvor kommunens ledere slo ham. De traff ham i hodet med en slik styrke at hans venstre øye spratt ut og han besvimte. Kort før sin død hadde han bedt om den nåde å motta den hellige kommunion før han døde. Han hadde den hellige hostien med seg i et relikvar, og da hans mordere fant den, tvang Jesus Salcido ham til å spise den mens han sa: «Spis denne, dette er din siste kommunion». De slo ham igjen og igjen med geværskjeftene til han var bevisstløs, badet i sitt uskyldige blod. Deretter tok de ham med seg til det sivile sykehuset Chihuahua, hvor han døde den 11. februar 1937.

Peter ble saligkåret den 22. november 1992 og helligkåret den 21. mai 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma som en i gruppen «Den hellige Kristoffer Magallánes og hans 24 ledsagere». Dette var meksikanske martyrer som ble drept av hat mot troen i de turbulente årene mellom 1915 og 1937. Av dem var 22 sekularprester og 3 legmenn. Deres minnedag er 21. mai, og den ble i det nye Missale Romanum (2002) satt inn i Kirkens universalkalender.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:51