Den hellige Publius av Malta ( -~112?)

Minnedag: 21. januar

Den hellige Publius var "den fremste mannen" (kanskje den romerske prefekt) på Malta, og var apostelen Pauli vert da han var på vei til Roma som fange. Paulus helbredet Publius' far fra dysenteri og feber (jfr. ApGj 28,7-10).

En utenombibelsk tradisjon tilføyer at Publius senere ble den første biskop av Malta. Men en annen tradisjon har ham som biskop av Athen, og vil at han led martyrdøden der under keiser Trajan.

av Webmaster publisert 24.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51