De hellige Papinianus og Mansuetus (5.årh.)

Minnedag: 28. november

De hellige Papinianus og Mansuetus var afrikanske biskoper som led martyrdøden under den arianske valdalerkongen Genserik, som hadde erobret der romerske provins Africa. Minnedag 28. november.

av Webmaster publisert 29.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51