Den salige Peter Massalenus (1375-1453)

Minnedag: 20. desember

Den salige Peter Massalenus ble født i Othoca på Sardinia i 1375. Peter dro på flere pilegrimsreiser til det ellige Land og bosatte seg til slutt i San Michele di Murano i Venezia, i 1410, der han ble kamaldulensermunk. Han ble kjent for sin mystisisme og kontemplasjon. Han døde i Venezia. Minnedag 20. desember.

av Webmaster publisert 06.07.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51