Den salige Peter Corradini av Mogliano (1442-1490)

Minnedag: 25. juli

Den salige Peter Corradini (it: Pietro) ble født i 1442 i Mogliano i bispedømmet Fermo i provinsen Marche i Italia. Han studerte jus i Perugia og sluttet seg til fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) i Ancona etter å ha blitt dypt beveget av prekenene til en av brødrene. Han ble ikledd drakten i Assisi i 1467 og senere presteviet. Hans første oppbrag ble å ledsage den hellige Jakob av Marche på hans prekenreiser. Jakob var en av de fremstående hjelperne til den hellige Johannes av Capestrano i å spre observantenes reform over hele Italia.

Peter viste seg å være en dyktig predikant og åndelig veileder og ble hertugen av Camerinos fortrolige. Hertugens datter, den salige Battista Varani, kunne takke hans veiledning for mye. Peter tjente som provinsialvikar for Marche i tre perioder og for den romerske provinsen i en periode, mens han i 1472 dro som kommissær til Kreta. I disse ulike embetene viste han en høy grad av forsiktighet, plikttroskap og forståelse for mennesker og forretninger.

Tydeligvis hadde han stor humoristisk sans og et jublende lynne, og det ble sagt om ham at han kom til å dø leende. Den salige Battista skrev en beretning om hans siste dager, og forteller at han i de siste tre år av sitt liv lokalt bare var kjent som «den hellige pateren». Hun fortsetter at folk elsket ham så høyt at en stor mengde fulgte ham uansett hvor han gikk, og en gang drepte de ham nesten med sin overentusiastiske påtrengenhet.

Han døde den 25. juli 1490 mens han mumlet navnet Jesus. Han ble saligkåret den 10. august 1760 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er dødsdagen 25. juli, men 30. juli nevnes også.

av Webmaster publisert 24.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51