De hellige Januarius og Pelagia av Nikopolis (d. ~320)

Minnedag: 11. juli

De hellige Januarius og Pelagia var to martyrer som ble halshogd i den tidligere bispebyen Nikopolis i Kilikia (Lille Armenia) Det skjedde rundt 320 under Konstantin den Stores medkeiser Licinius (308-24). Etter å ha fått kjøttet på kroppen skåret i strimler under torturen, lå de i fire dager på skarpe potteskår og ble kløpet med en slags jerntenger (ungulae) inntil de ga opp sin ånd.

Deres akter er ikke bevart, men martyrene nevnes i den hellige Hieronymus’ martyrologium. De nevnes også av den hellige Beda den ærverdige, og fra hans martyrologium fant de innpass i Martyrologium Romanum. Deres minnedag er 11. juli. Bollandistene forteller at relikvier av denne Januarius ble brakt av keiser Karl IV (1347-78) til Praha.

Kilder: Benedictines, Bunson, CE, CatholicSaints.Info, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. desember 2000

av Webmaster publisert 17.12.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51