Den hellige Pomposa av Córdoba ( -853)

Minnedag: 19. september

Den hellige Pomposa av Córdoba ( -853) Den hellige Pomposa levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad I (852-86).

Pomposa levde som nonne i Peñamelaria nær Córdoba. Muligens var nonnene drevet ut av klosteret av maurerne, og hun kan ha søkt tilflukt i hjemmet i Córdoba. Nyheten om den hellige nonnen Kolumbas martyrium den 17. september 853 nådde samme dag Pomposa, som også lengtet etter martyriet. Hennes foreldre visste dette og holdt henne alltid under oppsikt, men den kvelden etterlot hennes bror hovedporten åpen og hun snek seg ut. Ved daggry gikk hun inn i byen og gikk til kadien, bekjente sin tro og forkastet profeten. Hun ble halshogd den 19. september. Hennes legeme ble berget først tyve dager senere og gravlagt ved Kolumbas føtter i kirken St. Eulalia.

Hennes minnedag er dødsdagen 19. september. Beretningen om hennes martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51