Den hellige Polyeuctus av Caesarea og fire ledsagere

Minnedag: 21. mai

Den hellige Polyeuctus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Caesarea i Kappadokia. Sammen med ham ble fire andre også drept, de hellige Victorius, Donatus, Quintus og Lucusa. De to førstnevnte står oppført med Polyeuctus i Martyrologium Romanum. Nærmere opplysninger gis ikke. Deres minnedag er 21. mai, men ifølge Migne minnes grekerne dem den 19. desember.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. april 2014

av Per Einar Odden publisert 23.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06