Den hellige Pomodianus av Alexandria og 34 ledsagere

Minnedag: 30. april

Den hellige Pomodianus var en diakon som led martyrdøden på et ukjent tidspunkt sammen med 34 ledsagere, de hellige Igneus, Rumetina, Remisurinus og 24 andre, videre Secundianus (biskop), Alexander, Zubatrus, Saturus, Diodorus (Diodrus), Ropodianus og Nomensis. De står som martyrer i et manuskript til Martyrologium Hieronymianum, og de kan, som bollandistene formoder, ha lidd martyrdøden i Alexandria i Egypt. Deres lik skal ha blitt brent og asken kastet i sjøen. Deres minnedag er 30. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. desember 2012

av Per Einar Odden publisert 29.12.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06