Den hellige Porciero av Champorcher (200/300-t)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Porciero (it: Porzio; fr: Porcier) eller Porcario er en helgen som æres i området Champorcher i regionen Valle d'Aosta i Nord-Italia. På et senere tidspunkt ble hans historie knyttet til legenden om Den tebanske legion under kommando av den hellige Mauritius, som led martyrdøden i forfølgelsene rundt 287 (rundt 305?) under keiser Diokletians (284-305) medregent i vest, Maximian Herculeus (286-305).

Legenden forteller at Den tebanske legion var rekruttert i Øvre Egypt (Theben) og sammensatt av bare kristne. Mauritius var anfører (primicerius) for legionen. Keiser Diokletians medregent Maximian Herculeus dro over Alpene med en hær som inkluderte denne legionen, for å slå ned et opprør i Gallia fra innbyggere som er kjent som bagaudae.

Ved Octodurum (nå Martigny/Martinach) ved elven Rhône ved Genève-sjøen (Lac Léman) fikk hele hæren ordre om før slaget å ofre til gudene på tradisjonelt romersk vis for å sikre militær suksess. Den kristne legionen nektet, og i et slags kristent mytteri trakk de seg tilbake til Agaunum i Wallis (nå Saint-Maurice-en-Valais) i Rhônedalen og slo leir der.

Som straff og avskrekking ble hver tiende mann henrettet. Det hadde ingen virkning, og på ny ble hver tiende henrettet. Da de øvrige sto like fast, ble hele legionen på 6.666 soldater drept til siste mann av keiserens hær. Dette skjedde i år 287. Blodbadet gikk inn i historien som den kristne samvittighetens triumf. På andre steder skal andre medlemmer av legionen ha blitt martyrdrept, og det utviklet seg lokale kulter.

Det regnes som historisk at Mauritius og mange andre soldater virkelig led martyrdøden i Sveits på denne tiden, men detaljene i deres legender er nok utbrodert en smule. Senere legender vil ha det til at en del soldater overlevde massakren og dro over Alpene til Italia. Der ble de værende og begynte å evangelisere blant menneskene som levde i de dalene, og deretter skal de nesten alle ha lidd martyrdøden. Det må understrekes at de i Martyrologium Romanum, den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke, ikke anerkjennes offisielt som medlemmer av Den tebanske legion, og deres biografier er en blanding av sannhet og legende.

Det heter at Porciero var blant dem som slapp unna selve massakren i Agaunum sammen med den hellige Bessus av Campiglia. De flyktet opp i fjellene, hvor de tok med seg budskapet om den nye troen. Disse soldatene som ofte led martyrdøden, var de første som evangeliserte mange av dalene i de vestlige Alpene. Bessus og Porciero skilte lag; mens Bessus dro til Val Soana, dro Porciero til Champorcher i Valle d'Aosta. Legenden forteller at han rundt 302 søkte tilflukt nær Lago Miserin for å forkynne evangeliet der. Der led han senere martyrdøden. Vi har ikke funnet noen minnedag. Det blir sagt at han personlig skar ut en Madonnastatue og plasserte den i et lite kapell som snart ble et valfartsmål.

Ifølge tradisjonen har Champorcher sitt navn nettopp fra Porciero, som på fransk-provençalsk Porcier. Champorcher skal dermed bety Campo di Porcier (it: campo = fr: champ). En annen historie mener at navnet henspeiler på de grisene (lat: porcarius) som en gang ble alet opp der og foret med nøttene fra bøke- og eiketrærne, men som døde ut etter et dramatisk temperaturfall på 1500- og 1600-tallet.

av Webmaster publisert 08.11.2010, sist endret 28.12.2015 - 12:05