Den salige Peter Jakob av Pesaro (~1447-~1496)

Minnedag: 23. juni

Den salige Peter Jakob av Pesaro (~1447-~1496)

Den salige Peter Jakob (it: Pietro Giacomo) ble født rundt 1447 i Pesaro i regionen Marche i Midt-Italia. Vi vet lite om hans familie, som noen historikere kaller Gaspari. Han ble augustinermunk (Ordo Sancti Augustini – OSA) i klosteret St. Nikolas i Pesaro. Etter novisiatet avla han sine løfter og begynte på de studiene som var nødvendig for å bli presteviet og gjøre en akademisk karriere.

Etter prestevielsen ble han oppfordret til å fortsette studiene samtidig som han skulle veilede de unge studentene i ordenen. I 1472 var han mester for studentene i Perugia, hvor han året etter tok graden lektor. Deretter ble han samme år sendt til Firenze for å undervise i augustinernes studiehus der. I 1479 tok han eksamen med mastergraden i teologi., og i 1482 underviste han i Rimini.

Deretter underviste han i Studi generali i Firenze og Bologna. Han var karakterisert ved sitt hellige liv, av bønn og bot, sin kjærlighet til studier, sitt engasjement i evangeliseringen og den åndelige og kulturelle formasjonen av de unge augustinerne. Han forkynte med stor nidkjærhet i mange italienske byer og elsket det kontemplative liv. Han deltok i to generalkapitler, i 1482 i Perugia og i 1486 i Siena.

Han døde rundt 1496 i Valmanente i provinsen Pesaro-Urbino, hvor hans relikvier æres i augustinerkirken. Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 27. september 1848 av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 23. juni.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51