Den salige Philip Powell (1594-1646)

Minnedag: 4. mai

Blessed Philip Powell Window, Priory Church of St David, Swansea, Catrin Jones 1985Den salige Philip Powell (Powel) (lat: Philippus Powel) alias Morgan alias Prosser ble født den 2. februar 1594 i Trallwng (Tralon), rundt elleve kilometer fra Brecon i Breconshire eller Brecknock i Wales. Han var sønn av Roger og Catherine Powell og fikk sin utdannelse ved latinskolen i Abergavenny. I en alder av seksten år ble han i 1610 sendt til London for å studere jus under den fremtredende advokaten Augustine Baker, senere en velkjent benediktinerpater og åndelig veileder.

Filip var atten eller nitten år gammel da han ble sendt i forretninger til Douai i Flandern i De spanske Nederland (fra 1677 fransk, nå i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais på grensen til Belgia). Der ble han også tiltrukket av den benediktinske livsformen, Han studerte i Leuven/Louvain (Löwen) og ble presteviet i 1618. Han ble formelt ikledd drakten som benediktiner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret St. Gregory’s i Douai (nå Downside Abbey ved Bath i England), men det er en viss diskusjon om når det skjedde. Ifølge The Douai Profession Book skjedde det i 1619, men han kan ha avlagt et løfte allerede i 1614. Hvis han ble benediktiner først i 1619, ble han presteviet som såkalt seminarprest, det vil si en sekularprest som var utdannet og presteviet i utlandet for tjeneste i England.

Den 7. mars 1622 ble han sendt til den engelske misjonen. Det var vanlig for engelske seminarister og misjonsprester å ta et alias, og i hele sin senere karriere var Philip vanligvis kjent under sin mors pikenavn Morgan. Etter å ha bodd i seksten måneder sammen med p. Augustine Baker OSB (1575-1641) i Bableigh i Devonshire (nå Devon), ble han sendt til grevskapet Somersetshire (nå Somerset) med en introduksjon til den katolske Mr. Poynz i Leighland Barton. Han gjorde tjeneste som prest i over tyve år, hovedsakelig i Devon, men også i Somerset og Cornwall. Under borgerkrigen flyttet han i 1645 til Devon, hvor han bodde noen måneder hos Mr. John Trevelyan i Yarnscombe og deretter hos Mr. John Coffin i Parkham nær Bideford.

Straffelovene mot katolikker kom generelt ut av bruk i regjeringstiden til kong Karl (Charles) I (1625-49), og det var mulig for katolske prester å tjenestegjøre uhindret så lenge de viste en smule diskresjon. Men utbruddet av borgerkrigen (1642-46) betydde en ny æra av forfølgelse under Cromwell og et puritansk parlament, og mange katolske familier ble spredt.

Borgerkrigen i England (1642-46) brøt ut i august 1642 mellom kongen og parlamentet (puritanerne). De fleste katolikker foretrakk rojalistene, men få støttet aktivt kong Karl I. Borgerkrigen endte med at puritanerne seiret. Kong Karl I overga seg våren 1646, og han ble henrettet i 1649 – som den eneste engelske monark i historien. Deretter ble England republikk under navnet The Commonwealth (1649-53), før det ble erstattet av et protektorat med Oliver Cromwell som riksprotektor (1653-58). Han ble etterfulgt av sønnen Richard Cromwell (1658-59), men så brøt republikken sammen og Stuartene kom tilbake på tronen i 1660.

Ifølge Dom Robert Anderton, som senere skrev en beretning om Philips tjeneste og fengsling, ble Devon og Somerset overrent av parlamentstropper, og katolikkene hadde ikke et trygt sted. P. Philip sluttet seg til rojalistenes tropper og tjente som kapellan for general Gorings hær i Devon og Cornwall i rundt seks måneder før hæren ble oppløst og området ble erobret av soldater fra parlamentet.

Philip var i ferd med å krysse Bristol-kanelen til sikkerheten i det sørlige Wales da skipet den 22. februar 1646 ble tatt og ransaket etter ordre fra parlament-troppenes viseadmiral, kaptein Crowther. To medlemmer av mannskapet kjente igjen Philip og anga ham som en katolsk prest som hadde «forført den største delen av innbyggerne i Yarnscombe og Parkham i Devonshire bort fra deres troskap til den protestantiske kirken».

Han ble tatt med til Penarth, hvor kaptein Crowther forhørte ham, og han innrømmet rett ut at han var prest. Han ble holdt om bord på skipet og henvist til nederste dekk. Han ble fratatt sine klær og «kledd i de mest tiggeraktige filler», ifølge biskop Richard Challoner (1691-1781), apostolisk vikar av London-distriktet (1758-81), i Memoirs of Missionary Priests (1741-42). Der ble han værende i to måneder før han den 11. mai ble beordret til London av jarlen av Warwick.

Han ble fraktet sjøveien til London. Der ble han satt i St. Catherine’s Goal i Southwark, og en kort tid ble han behandlet relativt humant, men så ble han innesperret i de harde forholdene i fengslet King’s Bench for vanlige kriminelle, klemt inn på et lite rom sammen med andre fanger og tvunget til å sove på gulvet. Han fikk et alvorlig tilfelle av plevritt (brysthinnebetennelse).

Hans rettssak var berammet til 30. mai, men den fant ikke sted før den 9. juni i Westminster Hall. Han forsvarte seg modig og baserte sin sak på to premisser: for det første at forræderi betydde forræderi mot kongen, og at retten ikke hadde noen jurisdiksjon over ham fordi den representerte et opprørsk parlament. For det andre at loven mot prester bare begrenset seg til England og ikke til havet.

Men han ble dømt til døden og takket Gud for sin kommende befrielse. Hans dommere ba parlamentet om å benåde ham, men uten virkning. Hans personlighet og hans opptreden i fengselet imponerte hans medfanger i en slik grad at de satte opp et slags vitnesbyrd om hans dyder. Det ble undertegnet av 23 protestanter og seks katolikker. Offiseren som kom til fengselet for å annonsere datoen for hans henrettelse, ble så grepet at han ikke klarte å lese brevet, og Philip, som leste over hans skulder, sufflerte ham.

Han ble henrettet den 30. juni 1646 [eller 3. august?]. På vei til skafottet ga en tilskuer ham et glass søt vin, og han skålte for kusken som kjørte hesten som trakk ham til Tyburn utenfor London (nå på hjørnet av Hyde Park). Han sa: «Å, hva er jeg, at Gud ærer meg på denne måten og vil ha meg til å dø for Hans sak?» Fra The Tyburn Tree annonserte han: «Dette er den lykkeligste dag og største glede som noensinne vil hende meg, for jeg er brakt hit for ingen annen grunn enn at jeg er en romersk-katolsk prest og en munk i St. Benedikts orden».

Han ble henrettet ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», en forræders død. The Common Council of London bestemte at hans parterte kroppsdeler ikke skulle henges opp som det var vanlig. I stedet ble hans legeme gravlagt på kirkegården i Moorfields.

Dom Robert Anderton var i folkemengden og ga ham absolusjon. Senere skrev han en beretning om Philips liv og martyrium, som ble publisert i London som en liten heftet brosjyre. Martyrens krusifiks, som tidligere hadde tilhørt Feckenham, den siste abbed av Westminster, er bevart i Downside sammen med noe av hans hår og et tøystykke som er stenket av hans blod.

Han ble saligkåret den 15. desember 1929 av pave Pius XI (1922-39) i gruppen «Den salige Thomas Hemerford og hans 135 ledsagere». Hans minnedag var tidligere dødsdagen 30. juni, men siden den nye kalenderen for England og Wales ble godkjent av Vatikanet i 2000, har de hellige og salige martyrene fra reformasjonsperioden vært feiret sammen den 4. mai som «The English Martyrs». Denne datoen faller sammen med den anglikanske Church of Englands feiring av «English Saints and Martyrs of the Reformation Era».

Han er avbildet i Blessed Philip Powell Window, et glassmaleri av Catrin Jones (1985) i Priory Church of St David i Swansea i Wales. Det viser en hendelse fra tiden for hans henrettelse, da han fikk et glass vin av en kvinne, ved hennes føtter ligger en død hest, som tilhørte kulleverandøren som forbannet Powell.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (VI), Benedictines, Bunson, Index99, CE, CSO, Infocatho, plymouth-diocese.org.uk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 31. mars 2006

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:06