De hellige Patrick, Akakios, Menander og Polyaenus av Prusa

Minnedag: 28. april

De hellige Patrick (Patricius), Akakios (Acatius), Menander og Polyaenus var en gruppe martyrer på et ukjent tidspunkt i Prusa (Broussa) i den romerske provinsen Bitynia i det nordvestre Lilleasia (dagens Tyrkia). Patricks akter regnes som autentiske. De andre navnene er tilføyd i de tidligste kalendrene. Deres minnedag er 28. april, men 19. mai nevnes også.

Patrick var den andre biskop av Prusa. Hans akter sier at prokonsul Julius av Bitynia kom til Prusa for å bade i de berømte varme kildene og ofre til Esculapius og Helse, og følte seg forfrisket og styrket. Han tilskrev sitt fornyede velvære til disse guddommene og takknemlig ønsket han å gjøre gjengjeld ved å tvinge Patrick til å ofre til dem. Han fikk biskopen ført frem for seg og sa:

Julius: Du, som blir forført av tåpelige eventyr og er svak nok til å påkalle Kristus, benekt om du kan våre guders makt og deres gunstige omsorg for oss ved å gi oss dette mineralvannet, utstyrt med helsebringende virkning. Jeg insisterer derfor på at du skal ofre til Esculapius hvis du vil håpe på å unngå å bli alvorlig torturert for din manglende føyelighet.

Patrick: Hvor mange onde ting inneholdt ikke disse få ordene som du sa.

Julius: Hva slags ondskap kan du finne i m in tale, hvor jeg ikke hevdet annet enn rene fakta? Er ikke de daglige helbredelsene som er forårsaket av dette vannet, klare og håndgripelige? Ser vi ikke og erfarer dem?

(Patrick benektet ikke den helsebringende effekten til dette vannet, heller ikke helbredelsene som det forårsaket, men forsøkte å overbevise guvernøren og tilhørerne om at dette vannet, og alle andre ting, hadde fått sin tilstedeværelse og virkning av den ene sanne Gud og hans sønn, Jesus Kristus. Og mens han prøvde å gjøre rede for deres varme og koking av sekundære årsaker, ble han avbrutt av prokonsulens rop:)

Julius: Du påstår altså at Kristus skapte dette vannet og ga det dets virkning?

Patrick: Ja, det gjorde han uten tvil.

Julius: Hvis jeg kaster deg i dette vannet for å straffe deg for din forakt for gudene, innbiller du deg at din Kristus, som du tror skapte det, vil redde ditt liv i dette vannet?

Patrick: Jeg forakter ikke dine guder, for ingen kan forakte det som ikke eksisterer. Jeg vil overbevise deg om at Jesus Kristus kan redde mitt liv hvis jeg kastes i dette vannet, like lett som han kan tillate det å ta mitt liv, og om at uansett hva som skjer med meg eller som er utsett for meg, er fullstendig kjent for ham, ettersom han er til stede overalt, for ikke en fugl faller til bakken, ikke et hår fra våre hoder, uten at han vel det og vil det. Dette ser jeg på som selve sannheten, og at en evig straff i helvete venter alle som, i likhet med deg, tilber avgudsbilder.

Prokonsulen ble rasende over disse ordene og ga ordre om at Patrick skulle kles av og kastes i det skåldvarme vannet. Mens de utførte ordren, ba han: «Herre Jesus Kristus, hjelp din tjener».

Flere av vokterne ble skåldet av det sprutende vannet, men Patrick var uberørt – som de tre mennene i den babylonske ildovnen. Julius ble enda mer rasende da Gud beskyttet den hellige, så han ga ordre om at Patrick skulle halshogges. Martyren overga sin sjel til Gud i en kort bønn og knelte ned og fikk hodet hogd av i samsvar med dommen. De troende som var til stede ved henrettelsen, tok med seg hans legeme og ga det en anstendig begravelse nær hovedveien.

Noen angir Konstantinopel som det viktigste senteret for hans kult og skriver at han led martyrdøden der og at hans relikvier ble bevart i en berømt kirke som bar hans navn. Både romerske og greske kalendere nevner hans ledsagere Akakios, Menander og Polyænus, som også ble halshogd for sin tros skyld.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 01.10.2018 - 18:24