Den hellige Perfectus av Córdoba ( -850)

Minnedag: 18. april

Den hellige Perfectus av Córdoba ( -850) Den hellige Perfectus (sp: Perfecto) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52).

Perfectus ble prest ved basilikaen St. Acisclus, som var et senter for kristen utdannelse i Córdoba, og han snakket arabisk flytende. Han var den første personen som ble henrettet på 850-tallet i maurernes kristenforfølgelser, og han ble martyr nesten ved en tilfeldighet. Han ble en dag stoppet på gaten av maurere som spurte om hans mening om Jesus og Muhammed, og lovte at ingenting ville skje med ham uansett hva han svarte. Han forklarte dem da at Jesus var Guds Sønn og vår Frelser, mens Muhammed var en falsk profet.

Da maurerne som hadde spurt ham syntes at det hadde gått så lang tid at deres løfte ikke lenger var gyldig, fikk de Perfectus arrester, anklaget for å ha kalt Muhammed en falsk profet, Han benektet først anklagen av frykt for døden, men i fengslet fikk han motet tilbake og gjentok sitt utsagn, og derfor ble han halshogd den 18. april 850, som var påskedag.

Hans minnedag er dødsdagen 18. april. Hans kult spredte seg til Frankrike, hvor kannikene i katedralen i Paris lenge sang en høytidelig messe til hans ære hver 18. april.

Beretningen om hans martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51