Den hellige Peter Regalado (1390-1456)

Minnedag: 30. mars

Den hellige Peter Regalado (1390-1456)

Den hellige Peter Regalado (Regalatus) ble født i 1390 i Valladolid i Spania. Han kom fra en adelig familie av jødisk opprinnelse som var kjent for sin velstand og sine dyder. Han mistet tidlig sin far og ble fromt oppdratt av moren. I en alder av ti år overtalte han henne til å la ham bli fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum – OFM) i hjembyen, noe som ble innvilget tre år senere da han var tretten år gammel. Han hadde ingen andre ambisjoner enn et liv i bønn og bot. Han betraktet til og med morens besøk som alt for mye av en distraksjon, og han ba om at de måtte avta.

Han ble bønnhørt, men enda grundigere enn han hadde ventet. For p. Peter av Villacreces (Villacretios), som i 1397 var engasjert i å restaurere den opprinnelige observansen av den hellige Frans av Assisis regel i Spania, passerte gjennom Valladolid og tente den unge mannen med sine ideer. Peter ble en av hans første disipler og dro sammen med ham i 1404 til det nylig grunnlagte eremittklosteret La Aguilera (Aguilar del Campo) i Nye Castilla. Der fant han den ensomhet, bønn og fattigdom som han ønsket. En annen ung mann som også var rekruttert av Villacreces, Lope de Salinas y Salazar, sluttet seg til klosteret samtidig og ble reformatorens ledsager på hans reiser.

Lope og Peter skulle til slutt bli uenige om grunnleggelsen av nye eneboerbosetninger, for Peter var uvillig til å gå ut over de 25 eneboerne som Peter av Villacreces alltid hadde betraktet som et ønskelig maksimum. Lope aksepterte utnevnelsen til vikar for Juan de Santa Ana, provinsial for Castilla, med full jurisdiksjon over klostrene i Burgos, og skulle etablere 16 andre eneboerklostre før sin død.

I 1414 dro Peter av Villacreces til konsilet i Konstanz for å få godkjennelse av konstitusjonene for sin reform og etterlot Peter Regalado som midlertidig leder for La Aguilera. Begge var til stede i 1422 på provinsialkapitlet for fransiskanerkonventualer i Peñafiel, hvor Peter av Villacreces døde. Peter Regalado ble da bedt om å overta ledelsen av La Aguilera og også klosteret i Tribulos eller del Abrojo. I 1426 dro han til Burgos for å bønnefalle Lope om ikke å forlate Villacreces' reformer. I virkeligheten aktet Lope ikke å gjøre det i essensielle spørsmål, noe som bekreftes av hans Testamento.

Peter Regalado var verken grunnlegger eller reformator, og heller ikke en mann av ideer. Han var en asket og en kontemplativ, fornøyd med at han i Villacreces' reformer hadde funnet alt som korresponderte med hans ønske om hellighet. Hans botsøvelser og fattigdom var ekstrem, men hans omsorg for brødrene og hans kjærlighet og sjenerøsitet mot de fattige var legendarisk. Det ble sagt om ham, uten ondskapsfullhet, at han utrettet lite bortsett fra miraklene han utførte ved breddene av elva Duero. Han ble kjent for sine evner til levitasjon (å lette fra bakken) og ekstaser.

I 1427 var han til stede ved Concordia i Medina del Campo, et møte hvor Villacreces' tilhengere bestemte seg for å forbli tilknyttet til konventualene. I 1442 ble han valgt til vikar for Villacrecianerne, grunnleggerens tredje etterfølger. Han ble en suksessrik abbed og satte seg fore å bringe nødvendige reformer til klosteret, hovedsakelig gjennom sitt eget eksempel av askese, bot og bønn. Hans klostre som gjennomførte reformer ble kjent for sin strenghet, og derfor fikk han sitt tilnavn Regalado (lat: Regalatus), «regel-håndheveren».

Etter hans død mistet bevegelsen noe av sin dynamikk, selv om den skulle komme til syne igjen på slutten av århundret. Generalkapitlene som ble holdt på 1500-tallet og frem til første halvdel av 1600-tallet, forsøkte virkelig å bevare den strømmen av inderlighet som Villacreces' reform hadde satt i gang. Innen 1642 hadde et rekreasjonshus blitt obligatorisk i alle provinser. I Spania nådde reformen sitt høydepunkt med den hellige Peter av Alcántaras reform, som i sin tur skulle danne sin egen gruppe av klostre innen den fransiskanske storfamilien.

Noen av skriftene som ble utgitt av Villacrecianernes reform har blitt tilskrevet Peter Regalado, men kan like gjerne være verker av Villacreces selv eller av Lope Salinas. Bare prologen til Villacreces' Memoriale religionis – rundt 15 linjer – er sagt at med sikkerhet stammer fra Peters hånd. I tillegg er noen av hans brev bevart.

Peter følte sannsynligvis at han ikke hadde lenge igjen, så derfor dro han til Fresneda i Burgos i 1456 for å be Lope om å akseptere å bli ny vikar for Villacrecianerne, men han klarte ikke å overtale ham til det. Han døde den 30. mars 1456 i La Aguilera, 65 år gammel. Det ble meldt om så mange mirakler etter hans død at det ble bestemt å overføre hans relikvier til kirken. Dette ble gjort 36 år etter hans død etter initiativ fra dronning Isabella den Katolske av Castilla (1474-1504), og hans legeme ble funnet uråtnet.

Peter ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 17. august 1683 av den salige pave Innocent XI (1676-89) og helligkåret den 29. juni 1746 av pave Benedikt XIV (1740-58). Hans minnedag er dødsdagen 30. mars, men 13. mai nevnes også – det var festen for overføringen (translasjonen) av hans relikvier. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Han ses på spanske og italienske malerier der han deler ut brød til de fattige mens han leder deres oppmerksomhet mot et krusifiks.

av Webmaster publisert 22.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:51