Den hellige Primitiva (Privata) av Roma

Minnedag: 23. juli

År ukjent. Den hellige Primitiva (også kjent som Primitia, Privata) var en meget tidlig martyr, antagelig i Roma. Kanskje er hun identisk med den Primitiva som minnes den 24. februar.

av Webmaster publisert 24.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51