Den salige Peter (Pierre) Guérin du Rocher (1731-1792)

Minnedag: 3. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Peter (Pierre) Guérin du Rocher ble født den 1. mars 1731 i Sainte-Honorine-la Guillaume i bispedømmet Séez i Frankrike. Han studerte ved jesuittenes skole i Caen og sluttet seg til jesuittordenen i Paris den 10. september 1745. Han studerte filosofi og teologi ved jesuittseminaret Louis le Grand i Paris og ble presteviet i 1760. Deretter underviste han i filosofi i Bourges inntil jesuittordenen ble oppløst i Frankrike i 1762.

I 1764 forlot han Frankrike og dro til Italia, deretter til Tyskland, og han slo seg ned en stund i Polen, hvor han underviste i kirkerett og ble interessert i orientalske språk. Som et resultat av sine studier ga han ut "Den sanne historien om de sagnomsuste tider" (Paris 1777), hvor han hevdet at fortellingene i de fem Mosebøkene ikke i sin helhet var utledet fra egyptiske legender, slik de franske encyklopedistene påsto, men var basert på faktiske hendelser som var blitt noe forvandlet i fortellingene.

Da han hadde blitt kjent for sin dyktighet som vitenskapsmann, utnevnte erkebiskopen av Paris ham til leder for et hus for nykonverterte i Paris, og dronning Marie-Antoinette valgte ham til skriftefar. I 1791 nektet han å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). Han hadde alt for stor innflytelse til at de revolusjonære kunne ignorere ham, så han ble arrestert den 13. august 1792 sammen med sin bror, den salige Robert Guérin du Rocher, som også var jesuitt. De ble tatt med til seminaret Saint-Firmin, hvor de led martyrdøden den 3. september.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Peter Guérin du Rocher har minnedag 3. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51