Den hellige Peter av Sebasteia (~340-392)

Minnedag: 26. mars

Den hellige Peter ble født rundt 340 i Caesarea Mazaca, det administrative senteret i den romerske provinsen Kappadokia i Lilleasia (nå Kayseri i Tyrkia). Han var en av ti søsken i en familie som var moderat velstående og tilhørte det landeiende aristokratiet, men som også var en fremtredende gammel kristen familie. Den var også uvanlig from med en særegen historie i religiøs henseende: Peters farmor Macrina den Eldre (d. ca 340), som var veiledet i hellighet av den hellige Gregor Thaumaturgos (Undergjøreren) (ca 213-ca 270), hans foreldre Basilios den Eldre og Emmelia (270-340/ca 300-372), hans eldre søster Macrina den Yngre (ca 327-379) og hans eldre brødre Basilios den Store (ca 330-79) og Gregor av Nyssa (ca 335-ca 395) telles alle med blant helgenene. En annen bror, Naukratios (ca 331-ca 358), var vakker, sporty og ustadig og utmerket seg som en både lærd og aktiv eremitt. Han støttet de fattige ved å dra på fiskeekspedisjoner, men døde brått og tragisk i en jaktulykke som 27-åring. I tillegg æres en søster, Theosebia (d. 385), som var diakonisse, som salig av den ortodokse kirke (det er imidlertid mange kilder som kaller Theosebia for Gregor av Nyssas hustru).

Basilios den Eldre var en rik advokat og en velkjent lærer i retorikk, og Emmelia var datter av en martyr. Av deres ti barn (fem sønner og fem døtre) var det ni som vokste opp. Peter var deres yngste barn Faren døde rundt 540, da Peter bare var få måneder gammel, og han ble oppdratt av den eldre søsteren Macrina. Hennes eneste mål var å oppdra ham til det evige liv, og til det mente hun at profane studier var så å si verdiløse. Hun kan ha hatt broren Basilios i tankene, den innbilske unge mannen som hadde vendt tilbake fra sine universitetsstudier sprekkferdig av selvhøytidelighet og som hun hadde måttet lede inn på Guds veier igjen.

Etter at sønnen Naukratios brått døde rundt 358, ble Emmelia trøstet av sin eldste datter Macrina. Hun minnet moren om at det ikke passet seg for en kristen «å sørge som de andre, de som er uten håp» (1 Tess 4,13). Macrina inspirerte moren til å ha mot til å håpe på oppstandelsen som er oss forunt gjennom Kristi offerdød og oppstandelse. På denne tiden var alle barna blitt voksne og hadde forlatt barndomshjemmet, og Emmelia ble overtalt av Macrina til å forsake verden.

Emmelia delte familiens eiendommer blant sine barn og satte fri sine slaver. Hun beholdt bare det nødvendigste for seg selv, og sammen med Macrina trakk hun seg tilbake til en avsondret eiendom familien eide i Pontos, pittoresk beliggende ved elven Iris (i dag Yesilirmak) og ikke langt fra Amaseia (i dag Amasya). En rekke av de frigjorte kvinnelige slavene bestemte seg for å slutte seg til dem, og de omformet godset til et kloster for kvinner. De levde under ett tak og eide alt i fellesskap, og de spiste, arbeidet og ba sammen.

På samme tid fulgte Basilios den Store deres eksempel og slo seg ned som eremitt like i nærheten av dem sammen med vennen Gregor av Nazianz, på den samme familieeiendommen, men i Annesi på den andre siden av Iris, nær Neocaesarea (i dag Niksar i Nord-Tyrkia). Der opprettet de et kloster. Peter valgte også det monastiske liv og trådte inn i dette klosteret.

Da biskop Eusebius av Caesarea i 362 tilkalte Basilios og presteviet ham, utnevnte Basilios Peter til sin etterfølger som abbed. Basilios ble i 370 erkebiskop av Caesarea, og samme år mottok Peter prestevielsen av ham. Han ledet klosteret i noen år og ga bevis på sin store nestekjærlighet. Han bidro til å lindre nøden etter hungersnøden som rammet Pontos og Kappadokia, og han brukte alt klosteret eide for å lindre nøden til de sultne som hver dag beleiret klosteret.

Både Basilios og Macrina døde i 379, og i 380 eller 381 ble Peter konsekrert til biskop av Sebasteia i Armenia (i dag Sivas i tyrkisk Anatolia) etter arianeren Eustathios, som var hans brors tidligere venn og deretter forfølger. Det er mulig at Peters bror Gregor av Nyssa ble tilbudt embetet først, men avslo det, eventuelt administrerte setet i noen måneder i påvente av den nye erkebiskopen. I Sebasteia måtte Peter bekjempe det arianske kjetteri, og til tross for sin manglende universitetsutdannelse og uten å vise til noen litterær aktivitet, inntok han sin posisjon ved siden av sine brødre Basilios og Gregor i kampen mot det arianske kjetteri.1 Han var en naturlig veltalende mann og deltok på konsilet i Konstantinopel i 381. Gregor av Nyssa vitner om sin lillebrors store hellighet, klokskap og nidkjærhet, og det samme gjør Theodoret og andre tidlige forfattere.

Peter døde i 392 i Sebasteia. Hans minnedag i vesten er 26. mars, mens de ortodokse minnes ham den 9. januar. Hans navn står i Martyrologium Romanum. Et brev til broren Gregor, som oppfordrer ham til å gjøre ferdig sin avhandling mot Eunomius, er bevart.


1
Theodoret, Historia Ecclesiastica, IV, xxvii
av Webmaster publisert 19.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52