De salige Paulus og Maria Tanaka ( -1622)

Minnedag: 10. september

To av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Paulus Tanaka [Tanaca] var en japansk kristen som ble halshogd sammen med sin hustru Maria og 28 andre i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola ble brent levende i Nagasaki.

Paulus og Maria ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som to av 205 salige martyrer av Japan (nr 80 og 81 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Paulus' og Marias minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52