Den salige Peter Tarrés i Claret (1905-1950)

Minnedag: 31. august

Den salige Peter Tarrés i Claret (1905-1950)

Den salige Peter Tarrés i Claret (sp: Pedro; kat: Pere) ble født den 30. mai 1905 i Manresa i provinsen Barcelona i Catalonia i Spania. Han ble døpt den 4. juni i sognet La Virgen del Carmen. Hans foreldre var Francesc Tarrés Puigdellívol og Carme Claret Masats. Hans foreldre var dypt religiøse, noe som hadde en positiv innflytelse på hans to søstre, Francesca og Maria, som begge gikk i kloster.

Peters far var mekaniker, og på grunn av dette yrket flyttet familien ofte – til Badalona, Mataró og Barcelona. Peter hadde en svært glad og åpen natur og elsket naturen og det å hjelpe andre. I Badalona ble han fermet (konfirmert) den 31. mai 1910. Som elev på en skole drevet av skolopianerne mottok han sin første kommunion den 1. mai 1913. I 1914 vendte familien tilbake til Manresa og Peter begynte på skole hos jesuittene. Som gutt hjalp han til på det lokale apoteket, og eieren, Josep Balaguer, oppmuntret ham til å fortsette studiene i medisin. I 1921 flyttet Peter til Barcelona for å studere, og han bestemte seg for å følge sin drøm og en dag bli lege for å hjelpe andre. Han begynte på det medisinske fakultet på universitetet i Barcelona.

I studieårene mottok Peter åndelig veiledning fra p. Jaume Serra, en prest som oppmuntret ham til å slutte seg til det katalanske «Forbundet av Unge Kristne» (Federaciò Jovens Cristians). Denne organisasjonen, som møttes regelmessig i Oratorio San Felipe Neri, arbeidet for en fornyelse av den kristne ånd i samfunnet. Peter ble utnevnt til president for Forbundet, og med sin åpenhet og entusiasme klarte han å gi gruppen en usedvanlig energi og kraft. Han var et mønstergyldig godt eksempel for andre, og hans nidkjærhet motiverte ham til å reise rundt på landeveiene i Catalonia som legmisjonær i sin lille bil (som han kalte sitt «arbeidsredskap»). Han snakket åpent om Gud, om Kirken og et kristent liv til ungdommen og de som var samlet i gatene, og han hjalp også til med å grunnlegge nye lokalgrupper av «Forbundet av Unge Kristne».

Peters «hemmelighet» i det åndelige liv var hans eukaristiske hengivenhet og hans sønnlige kjærlighet til Guds Mor Maria. Han korresponderte med mange medlemmer av Forbundet og skrev artikler som ble publisert i deres ukeavis. Han ble senere utnevnt til visepresident for Forbundsrådet i organisasjonen. I tillegg til arbeidet i «Forbundet av Unge Kristne» var Peter også aktiv i Katolsk Aksjon. I 1935 ble han utnevnt til visesekretær for den nye bispedømmekomiteen, og senere ble han sekretær for erkebispedømmets komité etter anbefaling fra kardinal Francesc Vidal y Barraquer av Tarragona.

Et år senere, etter å ha tatt sin medisinske eksamen, bosatte Peter seg i Barcelona. Her åpnet han sammen med dr. Gerardo Manresa klinikken Nuestra Señora de la Merced for alle som trengte hjelp, men ikke hadde råd. Som lege var Peter eksemplarisk i sin nestekjærlighet og fromme liv. Han mistet aldri sin medfødte glede og var alltid tilgjengelig for å hjelpe og snakke med dem som trengte ham.

Under Den spanske borgerkrig fra juli 1936 til april 1939 levde Peter som «flyktning» i Barcelona ettersom forfølgelsen av kristne tvang mange i dekning. I denne perioden ba, leste og studerte han. I mai 1938 ble han tvunget til å gå inn i den republikanske hæren for å yte medisinsk hjelp som lege. Dette ble åtte lange måneder med lidelser for ham, og det å leve gjennom krigens redsler satte dype merker på hans sjel. Dag etter dag skrev han om sitt liv ved fronten i sin «Krigsdagbok».

Krigserfaringen og tjenestegjøringen for de sårede og døende gjorde at Peter forsto behovet for åndelig bistand, og han følte at Gud kalte ham til å bli en «sjeledoktor» ved å bli prest. Derfor begynte han på seminaret i Barcelona den 29. september 1939, og han ble presteviet den 30. mai 1942.

Peter begynte prestetjenesten den 3. juni som sognevikar i sognet San Esteban i Sesrovires, og et år senere ble han sendt til det pavelige universitetet i Salamanca for å studere teologi. Etter å ha tatt lisensiatgraden i teologi den 13. november 1944 vendte Peter tilbake til Barcelona, hvor han viet mye av sin tid til Katolsk Aksjon. Han ga også åndelig bistand til religiøse kongregasjoner og materiell og åndelig hjelp til de syke, spesielt de aller fattigste. Han tjenestegjorde også som bispedømmedelegat for «Beskyttelse av kvinner» (La Protección de la Mujer) og som åndelig veieleder ved Magdalena-hospitalet for kvinnelige prostituerte.

Peter levde intenst og hadde liten tid til hvile, likevel utførte han alle sine aktiviteter i fredfull omtenksomhet og i en ånd full av bønn. Alle som kom i kontakt med ham, satt igjen med det inntrykk at han var en svært hellig prest med virkelig omsorg, en som ofret seg for alles åndelige og fysiske vel, spesielt de mest utsatte.

I begynnelsen av 1950 merket Peter at hans helse sviktet, og kort etter fikk han diagnosen lymfekreft. Han aksepterte sin sykdom og tilbød den som et offer for helliggjørelse av prester, og han var fast bestemt på å dø «som en god prest». Han døde den 31. august 1950 på den klinikken han selv hadde grunnlagt. Han ble bare 45 år gammel. Han ble gravlagt på kirkegården i Montjuïc. Den 6. november 1975 ble hans jordiske rester overført til sognekirken San Vicente de Sarriá, hvor de fortsatt hviler.

Den 22. juni 2004 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Samme dag undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Den 5. september 2004 ble han saligkåret av paven under hans besøk i Loreto, Maria-valfartsstedet i nærheten av Ancona ved den italienske Adriaterhavskysten. Hans minnedag er dødsdagen 31. august.

av Webmaster publisert 07.07.2005, sist endret 02.10.2017 - 19:58