Den hellige Piat av Tournai ( -286)

Minnedag: 1. oktober

Den hellige Piat (Piaton, Piato) ble født i Benevento i Italia. Så tidlig som i andre halvdel av 200-tallet sendte paven ham for å forkynne i området rundt Chartres og Tournai i dagens Belgia. Der skal han ha lidd martyrdøden i 286 under keiser Diokletians medkeiser Maximian (286-305). Han blir i Tournai betraktet som stedets første biskop, men dette lar seg ikke bevise. Hans minnedag er 1. oktober.

Kort etter hans død ble området oversvømmet av barbariske invasjoner, og germansk hedendom blandet seg med romersk hedendom og ødela fullstendig alt kristent liv.

Piats levninger ble oppdaget på 600-tallet av den hellige Eligius av Noyon, som laget et relikvar for dem. De ble oppbevart i Chartres, og det ble meldt om mirakler ved hans skrin. Et stedsnavn minner om ham: Saint-Piat (28130).

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52