Den hellige Pudentiana av Roma (100-t)

Minnedag: 19. mai

Den hellige Pudentiana. Freske fra 1400-tallet i kirken Santa Pudenziana i Narni i Italia.

Den hellige Pudentiana (Potentiana, Potenciana; it: Pudenziana) var muligens en martyr i Roma. Det hevdes at hun døde bare 16 år gammel, men i virkeligheten vet man ikke noe med sikkerhet om hennes liv.

Legenden forteller at Pudentiana var datter av en romersk senator, den hellige Pudens, og søster av den hellige Praxedis og de hellige brødrene Novatus og Timotheus. Alle fire søsknene skal ha fått kristendomsundervisning av de hellige apostelfyrstene Peter og Paulus. Peter bodde lenge i huset til Pudens og viet det til den første kristne kirke i Roma. Da apostlene ble martyrdrept under keiser Neros kristenforfølgelser, tørket Praxedis og Pudentiana opp martyrenes blod. Pudentiana skal ha gitt sin eiendom til de fattige og bistått ved begravelsen av kristne martyrer. En senere legende gjør den hellige Claudia til Pudens' hustru og de fire søsknenes mor.

Andre legender sier at hun levde under keiser Markus Aurelius' (161-180) forfølgelser. Legenden om at de to kvinnene var søstre, kan skyldes at de lå gravlagt i nærheten av hverandre. Da pave Benedikt XIV (1740-58), en hagiografisk ekspert, reviderte det romerske breviaret, erklærte han at deres akter ikke var troverdige. Pudentianas navn opptrer da heller ikke i noe gammelt martyrologium. Hun nevnes i itinerarier (reisebeskrivelser) fra Roma i tidlig middelalder og i Reichenau-manuskriptet av den hellige Hieronymus' martyrologium, men ikke i noen eldre kjente kilder.

Kirken titulus Pudentis, det vil si «kirken grunnlagt av Pudens», skal ha vært hennes fars palass. Denne ecclesia Pudentiana i Roma (i dag Santa Pudenziana) anses som den eldste i hele verden. Det er mest sannsynlig at dette navnet ved en feiltagelse ble antatt å være knyttet til en helgen ved navn Pudentiana, mens navnet i virkeligheten bare pekte mot den opprinnelige eierens navn – på samme måte som med kirken Santa Cecilia. I de første kristne tider var kirken kjent som Hyrdens kirke, fordi apostelen Peter hadde bodd der og feiret messen der.

Pudentianas minnedag er 19. mai (sammen med faren Pudens). Dagen finnes første gang i martyrologiet fra Reichenau. Den ble fjernet fra den romerske universalkalenderen i 1969 og begrenset til hennes kirke i Roma. Avbildninger av Pudentiana og søsteren finnes hovedsakelig i kirkene Santa Pudenziana og Santa Prassède, som er bygd over det angivelige stedet hvor Praxedis bodde. De to søstrene fremstilles oftest sammen, gjerne med en svamp og et fat for å samle opp martyrenes blod. Praxedis feires den 21. juli.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52