Den salige Peter Vásquez ( -1624)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Peter Vásquez ble født i Berin i Galicia i Spania og sluttet seg til dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP) i Madrid og ble presteviet. Til slutt ble han utnevnt til misjonen i Japan. Der ble han arrestert under forfølgelsene og satt i fengsel i Omura, hvor hans medfanger var den salige jesuittpresten Mikael Carvalho og de tre salige fransiskanerne Ludvig Sotelo, Ludvig Sasanda og Ludvig Baba. Sotelo og Sasanda var prester, mens Baba var kateket. Fengslet var en innhegning laget av stolper uten vegger eller tak, og fangene var utsatt for vær og vind og varme og kulde. Deres mat var bare en håndfull ris og en kopp vann morgen og kveld. De kunne verken vaske seg eller skifte klær og hadde ingen toaletter.

Den 24. august 1624 kom det beskjed fra Nagasaki om at de fem fangene skulle henrettes over langsom ild. Neste morgen ble de tatt med til stranden hvor de ble satt på en båt som tok dem med til Hokonohara nær Ximabura (Simabura, Shimabara). Der gikk fangene med tau rundt halsen til de bålene som ventet dem. Alle holdt et krusifiks i hånden og hadde øynene festet på Kristi skikkelse, og alle sang salmer til Gud. Mikael Carvalho var den første som ble bundet på bålet, og mens de andre ble bundet, snakket han til tilskuerne: «Dere må forstå at vi er kristne og at vi dør av fri vilje for troen på Kristus, vår Herre». Fordi henrettelsen skulle skje med langsom ild, var veden arrangert slik at ikke alt gikk opp i flammer med det samme. Bålene ble påtent, og når varmen ble intens, begynte martyrenes klær å brenne. Martyriet varte i nesten to timer før de døde. Det var den 25. august 1624.

Peter ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 124 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Peters minnedag er dødsdagen 25. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52