Den salige Peter Verhun (1890-1957)

Minnedag: 2. april

Den salige Peter Verhun (1890-1957)

Den salige Peter Verhun [Vergun] (Petro) ble født den 18. november 1890 i Horodok i oblast (distriktet) Lviv i Vest-Ukraina. Han tilhørte den gresk-katolske «unerte» Kirken i landet. Han tok doktorgraden i filosofi før han den 30. oktober 1927 ble presteviet i St. Georgskatedralen i Lviv av metropolitt Andreas Septyckyj [Sheptytsky] (Andrij), som ledet den ukrainsk-katolske Kirke fra 1901 til sin død i 1944. Peter ble utnevnt til prest for de ukrainske katolikkene i Berlin i Tyskland, og en tid senere ble han apostolisk visitator for Tyskland.

Prester og alle de troende som skjebnen hadde brakt til et fremmed land, samlet seg rundt Peter fordi de følte at han var en god hyrde som ville gi sitt liv for sine får. I juni 1945 ble han arrestert av de sovjetiske sikkerhetsstyrkene i Berlin og sendt til Sibir. Han ble dømt til åtte års hardt tvangsarbeid. Men selv blant de uutholdelige leveforholdene i leiren klarte han å samle de troende rundt seg og ga dem sitt eget personlige eksempel i å bevare troen. Han døde som martyr for sin tros skyld den 7. februar 1957 i landsbyen Anharsk i territoriet Krasnoyar.

Den 24. april 2001 ble dekretet som anerkjente hans og andre ukraineres martyrium (gruppen den salige Nikolas Carneckyj og hans 24 ledsagere) promulgert i Vatikanet av Helligkåringskongregasjonen i nærvær av pave Johannes Paul II (1978-2005). Dermed fikk de tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og veien til saligkåring var åpnet. Gruppen består av åtte biskoper, seks sekularprester, syv ordensprester, tre ordenssøstre og en legmann.

De ble saligkåret den 27. juni 2001 av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina. Deres minnedag er 2. april, Nikolas Carneckyjs dødsdag. Samtidig ble to andre gresk-katolske ukrainere, en rutensk biskop og to latinske katolikker også saligkåret.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52