Den hellige Peter Zhu Rixin (1881-1900)

Minnedag: 28. september

Peter Zhu Rixin (1881-1900) En av De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret

Den hellige Peter Zhu Rixin [Tchou-Jeu-Sinn] ble født i 1881 ble født i den overveiende katolske landsbyen Øst-Zhujiahe [Chou-Chia-Ho, Tchou-kia-ho] i distriktet Qin i provinsen Hebei i Kina. Han var andre sønn av Zhu Yuting og ble døpt Peter. Mer enn 300 av de 400 innbyggerne i landsbyen var katolske, i motsetning til Vest-Zhujiahe, der det ikke var noen. Peter studerte i en av de nærliggende landsbyene, Lou [Lou-kia-tchoang], og han ble betraktet som en lovende student som en dag kunne bli til tjeneste for Kirken.

I 1900 brøt det såkalte bokseropprøret ut i Kina. For bakgrunn, se De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. Det startet i provinsen Shangtu [Shandong], hvor bokserne nedkjempet europeerne. Under det katastrofale bokserangrepet på landsbyen Øst-Zhujiahe den 20. juli 1900 ble kirken, som var tettpakket av troende, brent ned til grunnen. Mange flyktet gjennom vinduene, men ble fanget utenfor og stukket ned og drept med kniver.

Til slutt falt bygningen sammen, men 51 av flyktningene som prøvde å flykte, ble ikke drept fordi bokserne var alt for slitne til å fullføre sitt arbeid. De bandt dem og tok dem med til landsbyen Lujiazhung [Lou-kia-tchoang] for rettergang og ville drepe dem om ettermiddagen. I mellomtiden prøvde boksernes leder å overtale dem til å fornekte sin tro. Alle nektet, bortsett fra to. Da general Chen kom til Peter Zhu, ble han imponert av denne vakre og lovende unge mannen og gjorde sitt beste for å overtale ham til å gi opp å følge sin Gud. Han mislyktes, så til slutt leverte han ham til bødlene. Peter Zhu døde som martyr 19 år gammel. En annen kilde sier at han ble drept den 15. juli 1900.

Peter ble saligkåret den 17. april 1955 av pave Pius XII (1939-58) sammen med fire jesuittpatere og 51 andre kinesiske katolikker som var utvalgt blant det store antallet martyrer under Bokseropprøret. De første martyrene fra bokseropprøret var saligkåret i 1946, se De 29 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. De ble alle helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II blant de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

Hans minnedag sammen med de andre martyrene fra Kina er 28. september.

av Webmaster publisert 15.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52