Den hellige Cointha av Alexandria (d. 249)

Minnedag: 8. februar

Den hellige Cointha (Quinta) var en kvinne eller ung jente som levde i Alexandria på 200-tallet og var konvertitt til kristendommen. Under keiser Filip Araberen (245-49) opplevde Kirken en periode av relativ ro mellom forfølgelsene. Likevel forekom det lokale massakrer når hedenske fanatikere lyktes i å hisse opp folkets vrede. Omkring 248 var det en trollmann som virket i Alexandria. Han forutså store ulykker for byen om befolkningen ikke kvittet seg med de kristne, og han lyktes i å drive folket til et slags massehysteri.

Under et opprør mot de kristne i 249 ble Cointha fanget av en blodtørstig mobb som var ute etter å drepe så mange kristne som mulig. Mange kristne ble dratt ut av husene sine og drept og deres eiendommer ble plyndret. Den hellige biskop Dionysios av Alexandria (247-ca 265) var vitne til martyriene, noe han senere fortalte om i et brev til biskop Fabios av Antiokia. Den mest kjente av martyrene er den hellige Apollonia, tannlegenes skytshelgen.

Cointha ble tatt med til avgudstempelet, hvor de forsøkte å få henne til å ofre. Da hun snudde ryggen til i avsky, bandt de beina hennes og trakk henne etter føttene over brosteinene gjennom byen og slo henne mens de gikk. Til slutt steinet de henne. Biskop Dionysios forsikret i sitt brev at ingen av de kristne avsverget sin tro. Den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) siterer Dionysios i sin Kirkehistorie (Historia ecclesiastica).

Andre versjoner sier at hun ble bundet til halen på en hest og at hesten ble skremt slik at den sprang av gårde og trakk henne etter føttene til hun døde. Notisen i det nye Martyrologium Romanum (2001) synes å være bygd på Eusebius. Hennes minnedag er 8. februar. Noen kalendere kaller henne feilaktig for Corinthia.

Kilder: Jones, Butler (II), Benedictines, Delaney, Bunson, Kaas, KIR, CSO, Infocatho - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden 

Opprettet: 3. oktober 1999

av Webmaster publisert 03.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52