Den hellige Cyriacus av Ostia og to ledsagere (d. ~235?)

Minnedag: 23. august

De hellige Maximus og Archelaus

Den hellige Cyriacus (Quiriacus; it: Ciriaco) var biskop av Ostia, den hellige Maximus (it: Massimo) var hans prest og Archelaus (it: Archelao) hans diakon i Ostia ved utløpet av Tiberen. De innehadde sine embeter i tjenesten for Gud og de fattige i Ostia samtidig som prestene Eusebius og Concordius. Det var på samme tid som den hellige biskop Hippolyt av Porto (Portus Romanus) i nærheten av Ostia ble martyrdrept og den hellige jomfruen Aurea var forvist til Ostia.

De tre led martyrdøden rundt 235 i forfølgelsene under keiser Alexander Severus (222-35). Noen moderne forskere tidfester deres martyrium til rundt 250 under keiser Decius (249-51). De ble muligens drept sammen med Aurea, som minnes den 20. mai, og hennes atten ledsagere, som minnes den 5. september.

I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum sto det den 23. august:

Apud Ostia Tiberína sanctórum Mártyrum Quiriaci Episcopi, Maximi Presbyteri, Archelái Diaconi, et Sociorum, qui sub Ulpiano Præfécto, tempore Alexandri, passi sunt.

Ved Ostia Tiberina, de hellige martyrene Quiriacus, biskop, Maximus, prest, Archelaus, diakon, og deres ledsagere, som led under prefekten Ulpian på Alexanders tid. [keiser Alexander Severus (222-35)]

I den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er deres minnedag fortsatt 23. august, men nå er de redusert til to, og Maximus er ikke med:

Apud Ostia Tiberína, sanctórum Cyríaci et Archelái, mártyrum.

Ved Ostia Tiberina, de hellige Cyriacus og Archelaus, martyrer.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001 – Oppdatert: 18. september 2016

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 18.09.2016 - 18:00